Redigering: Per Flakstad Illustrasjoner: www.tonelileng.no Adresse: Fagbladet, Postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo E-post: barespor@fagforbundet.no Ferie eller avspasering? Ødelagt SPØRSMÅL: På jobben hos oss opparbeider de fleste tid til varme- avspasering. Tidligere har vi fått beskjed om at det er helt greit å pumpe bruke disse timene i mellomjula. Vanlig kontortid er fra SPØRSMÅL: Varmepumklokka 8.00 til 16.00 med pa vår er ødelagt, og fleksitid. I mellomjula har vi fagfolk konkluderer med åpent 9.00•14.00. at kompressoren er Mange av oss har søkt om og havarert. Dekker innbofått godkjent avspasering i forsikringen en slik type mellomjula, men nå snudde skade? J. T. ledelsen i starten av desember. De bestemte at vi som har SVAR: Varmepumper er å feriedager til gode, må ta ut betrakte som en fastmondisse før avspasering. tert bygningsinnretning, Flere av oss føler oss «snytt», på linje med en peisovn blant annet fordi vi «taper» tre eller en varmtvannsberetimer for hver dag vi tar feriedag der. Den er da en del av i mellomjula. bygningen og ikke en del Kan ledelsen bestemme av ditt innbo. Dermed er dette? L.F ikke skader på varmepum per dekket av Kollektiv SVAR: Ifølge ferieloven har hjemforsikringen fra arbeidsgiver plikt til å sørge for LOfavør. at arbeidstaker får sin feriefritid Men det er ikke sikkert innenfor ferieåret. I så måte vil du må ta hele regningen arbeidsgiver ha dekning for å alene. Jeg ville undersøkt mene at ferie skal tas ut før om det finnes gjeldende bruk av avspasering. garantier fra leverandør Ferieloven sier virkedager og eller produsent. Alternaikke timer. Så uansett om du tivt ville jeg meldt skaden har åtte eller fem timers til selskapet som forsikrer arbeidsdag, er en feriedag brukt. Arbeidsgiver har også Det blir jo et spørsmål om det boligen din. Det kan Men det er åpning for å inngå styringsrett over når de ansatte er så lurt å spare opp avspase-hende at husforsikringen skriftlig avtale (les arbeidsgivers kan avspasere timer/dager. ringstimer hvis det er vanskelig dekker den type skade velvilje) om forskuddsferie eller Avspasering er lite lovregulert, å få avtalt uttak etter arbeids-som du har opplevd. overføring av ferie til påfølgen-men det kan være nedfelt lokale takers ønsker. Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1 de ferieår. avtaler eller retningslinjer. Arne Løseth, rådgiver i forhandlingsenheten Har jeg brilleforsikring? SPØRSMÅL: Jeg har reisefor-SVAR: Hjemforsikringen tyveri av brillene, men ikke hvis forsikringen blir ganske dyr i sikring og kollektiv hjemforsik-dekker skader på brillene du mister dem, legger dem fra forhold til risikoen og verdien ring i LOfavør. Dekker noen av hjemme ved tyveri, brann eller deg eller du selv skader dem ved av gjenstandene. Et godt råd er disse forsikringene tap eller ulykke. Du kan også være et uhell. Det er ingen egenandel å forsikre seg mot katastrofene, skade på briller? Jeg fikk tilbud dekket om brillene blir skadet i reiseforsikringen ved tyveri. men vurdere å droppe å forsikre fra en optiker om å kjøpe egen ved et uhell eller en tabbe. Jeg er skeptisk til forsikring av seg mot de små uhellene. brilleforsikring, og lurer på om Egenandelen er 3000 kroner. enkeltgjenstander som ikke er Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1 det er lurt. M.S. Reiseforsikringen dekker spesielt verdifulle. Årsaken er at Fagbladet 2/2016 < 25 fbaargang2016 fbseksjonKON