«Det er sterke krefter som gjerne vil svekkje fagrørsla og underminere fellesskapet.» Side 38 Seksjonsleiar Britt Silseth Kontor ogadministrasjon • Nav flinkere til å dempe konflikter Mengden av trusler og vold mot Nav-ansatte gikk ned etter bevisst jobbing med konflikthåndtering. Side 29 • Får jobb med funksjonshemning Oslo kommune etterlyser kvalifiserte folk med nedsatt funksjonsevne. Hittil har 13 fått vikariat, fast eller midlertidig jobb. Side 30 • En påkjenning å gå til sak FOKUS: Folk som blir utsatt for seksuell trakassering på jobben, vegrer seg for å klage til sjefen og går sjelden videre til retten med dette. Vi trenger større åpenhet rundt temaet, skriver journalist Guri Charlotte Wiggen. Side 36 Fagbladet 2/2016 < 27 Nyttig praksis på sykehus Et tett samarbeid mellom Hersleb videregående skole og Oslo universitetssykehus skal sørge for at Sarah Jensen (t.v.) og Esra Duran får best mulig utdanning som helsesekretærer. Side 32 Foto: Christian Vassdal fbaargang2016 fbseksjonKON