PÅ JOBB med god tilrettelegging Da Marit Reitan Bøe ble syk, fulgte tre år med dalende framtidstro. Men så søkte Oslo kommune etter kvalifiserte personer med redusert arbeidsevne. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: ERIK M. SUNDT M M ens verden gikk videre og vennene suste bortover karriereveien, stod Marit Reitan Bøe (35) igjen. Da hun ble syk, hjalp det lite med en bachelor i kultur og ledelse. Da konsentrasjonsevnen sviktet, hjalp heller ikke flere års erfaring som konsulent og produksjonskoordinator hvor hun hadde spilt en viktig rolle for flere sceneoppsetninger og filminnspillinger. På et tidspunkt hun ikke kan tidfeste, skilte øynene lag. Marit Reitan Bøe fikk dobbeltsyn, og etter hvert skjønte hun at hun ikke lenger kunne arbeide med det hun hadde utdannet seg til. Ny opptur Med en lidelse som er så energikrevende at konsentrasjonsevnen svekkes og arbeidskapasiteten blir redusert, var hun delvis ute av arbeidslivet i tre år. Marit Reitan Bøe leste hundrevis av stillingsannonser, og sendte mange søknader uten å få napp. Hun innså at hun foreløpig ikke var i stand til å jobbe i full stilling, og at jobbsjansene var svært små hvis hun skulle fortelle at hun har redusert funksjonsevne. Men en dag så hun en stillingsannonse hvor arbeidsgiver var ute etter folk med nedsatt funksjonsevne og de kvalifikasjonene hun hadde. Det var da hun fikk fast jobb i Oslo kommune. Siden april 2014 har Marit Reitan Bøe vært fast ansatt som rådgiver på Velferdsetatens kommunikasjonsavdeling i Oslo kommune. I likhet med tolv andre har hun kommet tilbake til arbeidslivet fordi hun har nedsatt funksjonsevne kombinert med en kompetanse som arbeidsgiver trenger. Siden IA-avtalen ble inngått mellom partene i arbeidslivet første gang i 2001, har lite skjedd i forhold til delmål AKTIV INKLUDERING Oslo kommune startet i 2014 et prosjekt for å rekruttere mennesker med nedsatt funksjonsevne. Hittil er fem fast ansatt, fem er i midlertidig stilling og tre har fått vikariat. Opplæringsansatte (traineer) får oppfølging av en mentor. De møtes også til månedlige samlinger i halvannet år etter ansettelsen. • Ved nedsatt funksjonsevne kan en person arbeide 100 prosent med god tilrettelegging. • Ved nedsatt arbeidsevne er vedkommende ikke i stand til å arbeide i full stilling. 2, den som omhandler inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne. – Men nå skjer det noe. Derfor sitter jeg her, smiler Marit. Hun mener en helt konkret invitasjon til personer med funksjonshemning er nødvendig for å få tak i dem. For at Marit skal fungere optimalt, må hun selv gjøre sitt beste, arbeidsgiver må legge til rette, og helsevesenet og Nav må opptre hensiktsmessig. Spiller på lag En viktig grunn til at Marit Reitan Bøe klarer seg så godt i den nye jobben, er at hun er ei åpen og kul dame, skal vi tro Guri Skansen, leder på kommunikasjonsavdelingen. En annen grunn er at avdelingen jobber som et lag. – Vi som jobber her, er godt samsnakka. Og alle vet hva de andre er gode på. Da er det lett å være leder, syns hun. Skansen sier livet består av utfordringer og faser. EN JUVEL: – Det kreves fleksibilitet av en leder når en av medarbeiderne har en funksjonsned settelse, mener Marit Reitan Bøe. I bakgrunnen sjefen hennes Guri Skansen, som betegner den nyeste medarbeideren som en juvel. 30 < Fagbladet 2/2016 fbaargang2016 fbseksjonKON