SAMARBEID SKOLE–SYKEHUS• Oslo universitetssykehus tar imot 50 helsesekretærelever fra vg2og vg3 på Hersleb videregående skole. • Samarbeidet involverer rundt 95 personer, inkludert elever, lærere og veiledere. • Til sammen 34 ansatte ved sykehuset er veiledere for elevene. HELSESEKRETÆRER• Helsesekretærene arbeider ved legekontorer, sykehus, bedriftshelse- tjenester, helsesentre (helsestasjon, helsehus, vaksinasjonskontor) og Nav. • Vanlige arbeidsoppgaver er sekretær- og kontorarbeid, laboratoriearbeid og serviceytelse overfor pasienter. • 445 helsesekretærer ble autorisert i 2014. SAMARBEID SKOLE–SYKEHUS• Oslo universitetssykehus tar imot 50 helsesekretærelever fra vg2og vg3 på Hersleb videregående skole. • Samarbeidet involverer rundt 95 personer, inkludert elever, lærere og veiledere. • Til sammen 34 ansatte ved sykehuset er veiledere for elevene. HELSESEKRETÆRER• Helsesekretærene arbeider ved legekontorer, sykehus, bedriftshelse- tjenester, helsesentre (helsestasjon, helsehus, vaksinasjonskontor) og Nav. • Vanlige arbeidsoppgaver er sekretær- og kontorarbeid, laboratoriearbeid og serviceytelse overfor pasienter. • 445 helsesekretærer ble autorisert i 2014. Fagbladet 2/2016 < 33 fbaargang2016 fbseksjonKON