DEBATT INHABIL TILLITSVALGT Varslingens pris PRIVATE AKTØRER Leste i Fagbladet nr. 10/2015 en sak om varslingens pris skrevet Private aktører håver inn på flyktningkrisa av Arne Selvik. Jeg har selv opp levd på min jobb prisen du må betale for å gi beskjed om forhold som ikke er bra. I løpet av en treårsperiode har jeg kjent på «mobbing» og trakassering, og prisen jeg måtte betale for å gi beskjed har ikke vært god. På min jobb var det tre damer som daglig kritiserte meg for at jeg ikke gjorde jobben min skikkelig, som overså meg i diskusjoner, kom med usannheter og sørget for at jeg ble utestengt og ikke verdsatt i fellesskapet. Jeg sa ofte ifra når de var urimelige og fortalte hva jeg følte, og jeg fikk alltid samme svar om at ting ikke var ment sånn eller at jeg var overfølsom. Det gikk til slutt så langt at jeg ble fysisk syk av å være på jobb. Den ene av de tre andre involverte var tillitsvalgt, så jeg hadde ingen tillitsvalgt som kunne hjelpe meg. Og jeg er aller mest skuffet over Fagforbundet mitt. De tre ukene jeg var sykmeldt, ringte jeg dem sikkert tjue ganger, men bare et par ganger fikk jeg snakket med noen der. Fikk beskjed om at det var andre involverte i saken som også måtte få snakke (to av «mobberne»), så jeg skjønte ganske fort at jeg ikke ville få hjelp derfra heller. Arbeidsplassen min valgte å holde møte med meg og de andre involverte «innenfor husets fire vegger». Jeg fikk ikke ha med meg noen fra forbundet, og ettersom jeg ikke kunne bruke tillitsvalgt, gikk jeg alene. Dette var knalltøft og til stor belastning. Sjefen valgte til slutt å omplassere meg, for de tre andre damene måtte jo få en sjanse til. Du må jammen være sterk i Strømmen av asylsøkere til Norge har sprengt landets mottaksapparat. I tidsnød har staten nærmest tryglet private om å stille med akutte tiltak som kan gi asylsøkere tak over hodet og mat på bordet. De midlertidige mottakene for asylsøkere koster nå staten over 150 millioner kroner hver måned. Private aktører håver nå inn på flyktningkrisa, og i stedet for å ansette folk til å ivareta flyktningene, er det i stor grad frivillige som gjør jobben. Dette er sosial dumping! Fagforbundet Telemark mener at Norge skal ta sin del av ansvaret for dem som er på flukt, og vi ønsker flyktningene velkommen, men vi aksepterer ikke at private aktører skal tjene penger på andres nød! Det offentlige skal ha ansvar for flyktningmottakene, og de skal psyken for å klare å gjennomføre og stå opp for deg selv, og med så lite støtte og forståelse, anbefaler jeg ingen til å si ifra. Heldigvis har jeg jobbet på andre avdelinger der jeg alltid stortrivdes, og der har jeg utrolig flotte kollegaer som støttet meg fullt ut da det stormet som verst. Verneombudet var også til god hjelp. Jeg ønsket at vi skulle få ny tillitsvalgt, og dette var også Fagforbundet enig i ettersom det tok seg dårlig ut med en tillitsvalgt som var involvert i en mobbesak. Jeg har skrevet mange mailer, men ennå har det ikke skjedd noe. Dette har resultert i at både jeg og flere med meg lurer på om vi skal melde oss ut av forbundet. Hilsen skuffet drives med trygge arbeidsplas ser, ordnede arbeidsforhold og forutsigbare og like tilbud for brukerne. Fagforbundet Telemark kre- ORGANISASJON Tusen takk Jeg vil takke Fagforbundet og selvfølgelig tillitsvalgt i Fagforbundet Bergen. Og jeg vil takke systemet i Norge som fungerer så bra. Jeg hadde et problem som jeg kjempet for å løse i lang tid, men jeg klarte ikke få det til alene. Jeg kontaktet derfor tillitsvalgt Fredrik Lygre for å få hjelp. Han har med kjempetålmodighet hørt på meg og min historie. Med hans hjelp fikk jeg 75 pro- sent fast stilling på et sykehjem i desember i fjor etter ti års arbeid. Jeg er veldig fornøyd og glad for at det fins snille tillitsvalgte i OPPRYDNING: Flyktningmottakene må drives av det offentlige i stedet for at private aktører skal tjene seg søkkrike. Illustrasjonsfoto: Christine Heim ver en snarlig opprydning i mottakskrisa! Vedtatt av representantskapet i Fagforbundet Telemark forbundet som gjør at jeg føler meg trygg. Mange, mange takk! Takk Fredrik! Takk Fagforbundet! Masud A. Alamdari TISA Krev åpenhet om frihandelsavtale! Norge har siden 2012 deltatt i forhandlinger om en ny internasjonal avtale om tjenester (Tisa). Denne avtalen kan få enorme konsekvenser for all tjenesteproduksjon i Norge. Kort fortalt er en tjeneste alt du ikke kan miste på foten. Det innebærer at forhandlingene om Tisa-avtalen også dreier seg om det kommunene er ansvarlige for. Tjenester 54 < Fagbladet 2/2016 fbaargang2016 fbseksjonKON