OSS Gullnåler i Porsgrunn Kari Kåsene og Kai Wendel fikk i oktober tildelt gullnåla for å ha hatt tillitsverv i over 30 år i Fagforbundet Porsgrunn. Kai Wendel har blant annet vært kasserer i Fagforbundet Porsgrunn i 33 år, og før den tid hadde han flere verv i branngruppa fra han meldte seg inn i 1970. Kari Kåsene har hatt diverse verv innenfor bibliotek, kultur og fagligpolitisk arbeid siden 1977. Hun har også vært pensjonist-tillitsvalgt i åtte år. Markeringen forgikk på Michel Seylmagers Hus i Porsgrunn, med god mat og flotte omgivelser langs elvebredden. Tekst: Linn M. Schistad Camara JubilanteriModumog Sigdal Fagforbundet Modum og Sigdal har hedret sine jubilanter. Av de 43 som skulle ha merke og diplom for 25 år i Fagforbundet, møtte 14 stykker fram. Stort bilde f.v.: Hanne Fjellvik, Karin Hunstad, Bente Grøterud, Svanhild Grønhovd, Gerd Hovde, Kristin Syvertsen, Anne Lise Madsen, Linda Winther, Jorunn R. Hovde og Anne Warhuus. To av de fem som skulle ha merke og diplom for 40 års medlemskap i LO var også til stede. Fra venstre: leder Anne Warhuus, jubilantene Tore Kåre Bekken og Britt Skålien, og hovedtillitsvalgt Åse Lien. Lite bilde f.v.: Åse Lien, Britt Grefstad, Kari Engebretsen, Kirsten Karlsen, Gunhild Solheim og Sonja Skinstad. Tekst: Anne Warhuus 25-ÅRSJUBILANTER: Fra venstre Petra Eriksen, Turid Karlsen, Anne Lis Bødker, Inger Anna Langvad, Marianne Olsen, Sigrun Erntsen, Kjersti Noren, Elin Johanne Myhre, Eli Helene Hansen og Hilde Kristoffersen. 40-ÅRSJUBILANTER: Fra venstre Arna Kristoffersen, Svenn Eriksen og Martha Myhre. Trivelig jubileumi Saltdal Fagforbundet Saltdal avd. 430 inviterte alle sine jubilanter til en tilstelning på Oasen kafe i midten av desember. Vi hadde også bedt alle tillitsvalgte i foreningen, og vi hadde en koselig kveldstund sammen. Fylkesleder Tore Jakobsen i Nordland delte ut nålene for lang og tro tjeneste. Tekst: Lindis Pettersen 58 < Fagbladet 2/2016 fbaargang2016 fbseksjonKON