Forsidefoto: Kathrine Geard < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK NYTT LIV PÅ BYGDA SIDE 10–15 Fra 18 til 12 alarmsentraler Dropper ut av Nav SIDE 46 SIDE 32 www.fagbladet.no Nr. 2 - 2016 < For medlemmer i Fagforbundet fbaargang2016 fbseksjonSAM