2 < Fagbladet 2/2016 30 32 36 28 4 Kåfjord i lærlingtoppen 10 TEMA: Flyktninger 16 Mer makt til arbeidsgiver 20 PORTRETTET: Ola By Rise 26 Pensjonistkontingenten øker 27–38 SAMFERDSEL OG TEKNISK 40 FOTOREPORTASJEN: Prest i nord 46 Mer makt til arbeidsgiver 50 Sammen i kampen mot IS FASTE SPALTER 6 Aktuelt 6 Mette mener 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 36 FOKUS: Seksuell trakassering 38 Seksjonslederen 54 Debatt 56 GJESTESKRIBENT: Hans Olav Lahlum 58 Oss 60 Kryssord 62 ETTER JOBB: Sosial rytmemaker Første steg mot kontantfritt Ruter har tatt første steg. Siden 1. februar har det ikke vært mulig å kjøpe billett fra trikkeførerne. Nå håper bussjåførene at fl ere følger etter. Ansatt med nedsatt arbeidsevne Marit Reitan Bøe har funnet en arbeidsplass hvor det er mulig å arbeide med en funksjonsnedsettelse. Hun håper arbeidsevnen en dag blir 100 prosent. Mange utfordringer for 110 brann Brannetatenes 110-sentraler skal slås sammen med politiets alarmsentraler. De fl este ansatte må fl ytte når antall sentraler skal reduseres fra 18 til 12. Seksuell trakassering på jobben Hver sjette arbeidstaker har vært utsatt for seksuell trakassering i Norge. Vi må skape en bevissthet om at det er forbudt, skriver fokusforfatter Guri Charlotte Wiggen. INNHOLD ISSN 0809-9278 Foto: Erik M. Sundt 10 16 Tema Lagbyggeren Ola By Rise har vært toppkeeper, assistenttrener og hovedtrener. Nå skal han bli lagbygger som ny kommunaldirektør for kultur og næring i Trondheim. Tøffere kår for turnusarbeidere Alle kan si sin mening om forslagene fra Arbeidstidsutvalget på regjeringen.no. Blant annet om arbeidsgiver alene skal få sette opp turnuslister. Nei, mener Kristin Alsos i Fafo. 20 Foto: Kathrine Geard Foto: Thor Nielsen Foto: Martin Guttormsen Slørdal JA TIL FLYKTNINGER Flyktningkrisa har nådd Evje og Hornnes. De fi kk et asylmottak i fanget samtidig som de sa ja til å bosette 70 fl yktninger. Heldigvis har de gode erfaringer fra før. fbaargang2016 fbseksjonSAM