Avlaster-dom til Høyesterett Både i tingretten og lagmannsretten fikk en støttekontakt i Ålesund medhold i at hun skulle betraktes som fast ansatt arbeidstaker. Men kommunen anket til Høyesterett. Barne- og ungdomsarbeideren mente hun hadde krav på sykepenger og feriepenger som arbeidstaker, selv om hun hadde skrevet kontrakt med kommunen som oppdragstaker. Da hun ikke fikk dette, gikk hun – med støtte fra Fagforbundet – til sak mot kommunen. Nå blir det opp til Høyesterett å avsi endelig dom. colourbox.com NY TID: En tillitsreform skal erstatte tidligere tiders stoppeklokkeomsorg i hovedstaden. Oslo skroter stoppeklokkene Ti minutter til å spise frokosten. førersetet og gjenreise det faglige engasjementet hos de ansatte, sier byråden. Ti minutter til toalettbesøket. Ledigheten fortsetter å stige I løpet av januar ble det 800 flere Det betyr at: Kontrollregimet i Oslo kommune arbeidsledige i Norge, ifølge tall fra er snart en saga blott. • de ansatte får større fleksibilitet, og får jobbe Nav. Inga Marte Thorkildsen var rask med å starte mentasjon. mer tverrfaglig. Summen av helt arbeidsløse og • det blir mindre rapportering og tiltaksdokuarbeidssøkere på tiltak var 109.300 ved utgangen av januar, 14.600 flere utluftingen av gammelt tankegods da hun • at innbyggerne skal være samarbeidspartnere, overtok som byråd for eldre, helse og sosiale ikke brukere av forhåndsbestemte tjenester. enn på samme tid i fjor. Bruttoar- Illustrasjonsfoto: Eirik Dahl Viggen tjenester i Oslo i fjor høst. Hun mener 20 års borgerlig styre går på helsa løs for de ansatte og innbyggerne i hovedstaden. Nå er det slutt på New Public Managements kontrollregime og hangen til å konkurranseutsette kommunale tjenester. Innfører tillitsreform Thorkildsen innfører Tillitsreformen etter kopi av København kommune, som innførte en tillitsbasert organisasjonsstruktur for noen år tilbake. – Vi skal motbevise at offentlig drift er tungrodd, uten valgmuligheter og har dårlig kvalitet på tjenestene. Vi vil sette innbyggerne i beidsløsheten er dermed 4,0 prosent. Dansk forbilde Før jul tok Inga Marte Thorkildsen med seg tillitsvalgte innenfor helse, omsorg og sosiale tjenester, og avdelingsledere fra rådhuset til København for å lære hvordan en tillitsbasert kommune fungerer i praksis. Byråden innser at det er en omfattende reform hun vil innføre, at hun vil få motstand og at det vil ta tid. – Vi skal samarbeide tett med alle parter og gjøre gode analyser underveis. Vi må ha is i magen, sier hun. Tekst: VIBEKE LIANE Fagbladet 2/2016 < 7 349.327var medlemmer i Fagforbundet 1. februar. Det er 6176 flere enn påsamme tid i fjor. fbaargang2016 fbseksjonSAM