neste valg kommer det til å bli mange flere Frp-ere enn meg i kommunestyret! Vi i Frp er ikke helt som dere tror – mange her gjør mye for å hjelpe flyktninger, men vi må få være med og bestemme. Rådmann Jens Arild Johannesen, rådgiver Katrine Homdrum (helse og omsorg) og rådgiver Line Håberg Løvdal (oppvekst) tar plass i ordførerens velbrukte sofagruppe. – Til nå har vi fått tre–fire tilleggsanmodninger om bosetting, sier Johannesen, som ser behovet for å få bosatt dem som skal bli i Norge og frigjøre plasser for nyankomne. Samtidig er rådmannen opptatt av at de som bosettes blir skikkelig fulgt opp. – Generelt er erfaringene med desentraliserte mottak gode, men boligsituasjonen er en stor utfordring. Å skaffe bolig til de nyankomne kommer i konflikt med hensynet til dem som skal bosettes. Når vi plutselig får et mottak med mange flyktninger, må vi lese oss opp på lover og regler, og det er mange statlige instanser vi må snakke med. Hva er fylkeskommunens oppgaver og plikter, og hva er våre? Det er ikke opplagt. – Læringskurven er uvanlig bratt, nikker Homdrum. – Vi har vært i kontakt med andre kommuner for å lære, og for å samarbeide med dem. På jakt etter fagfolk Homdrum er opptatt av det psykososiale aspektet ved å ta imot mennesker med traumatiske opplevelser i bagasjen. Flyktningene har krav på fastlege, men listene til bygdas leger er allerede fulle. Markedet støvsuges på jakt etter lege, psykiatrisk sykepleier, helsesøster og andre ressurspersoner. – Foreløpig må vi bruke den kompetansen vi har, sier Homdrum. – Vi er nødt til å gjøre det vi er pålagt. Opplæring er mer regulert enn helse, på det området sier staten bare: Her er en pose med penger, løs problemet! sier hun. Rådgiver Line Håberg Løvdal påpeker at situasjonen er TRIVES: Ekteparet Shishay Andemichael og Fiyori Haylu liker seg i Evje og er takk- nemlige for alt ordfører Bjørn Ropstad og kommunen gjør for at de skal integreres. < «Når vi plutselig får et mottak med mange flyktninger, må vi lese oss opp på lover og regler, og det er mange statlige instanser vi må snakke med.» Rådmann Jens Arild Johannesen 12 < Fagbladet 2/2016 fbaargang2016 fbseksjonSAM