Fagforbundet Kontingent 2016 600,– Fagforbundet Kontingent 2016 600,– KONTINGENTEN ØKER Kontingenten for pensjonistene i Fagforbundet øker fra 457 til 600 kroner. Fagforbundets pensjonistleder påpeker at det fortsatt lønner seg å være medlem. Tekst: VEGARD VELLE F F agforbundet er det eneste av LO-forbundene som beholder pensjonistene som ordinære medlemmer. Over 100.000 av de 350.000 medlemmene i Fagforbundet er pensjonister eller uføre. Nylig bestemte landsstyret i Fagforbundet å øke kontingenten for pensjonistene for å redusere forbundets utgifter knyttet til pensjonistmedlemskapet. Fra fylte 76 år er medlemskapet gratis. – Pensjonistene bør fortsette å være med i Fagforbundet, og det er fremdeles økonomisk gunstig å være med, sier Bjørg Hageløkken, leder av Fagforbundets pensjonistutvalg. Lønnsomt medlemskap Selv med den nye kontingenten på 600 kroner får pensjonistene mye igjen for å være med i Fagforbundet. For det første får de dekket kollektiv hjemforsikring, som koster 840 kroner, Fagforbundet be- taler medlemskapet i Pensjonistforbundet på 130 kroner, og i tillegg har etterlatte krav på 18.014 kroner (en femdel av grunnbeløpet i folketrygden) fra stønadskassa. Gjennom det kollektive medlemskapet i Pensjonistforbundet får medlemmene medlemsbladet Pensjonisten, og bidrar til at Pensjonist forbundet fortsetter å være en sterk organisasjon som LØNNSOMT: Pensjonister har store fordeler av å fortsette medlemskapet i Fagforbundet selv om kontingenten øker, mener Bjørg Hageløkken i forbundets pensjonistutvalg. Foto: Per Flakstad kjemper for pensjonistenes interesser og legger press på politikerne. Også Fagbladet inngår som en del av pensjonistkontingenten Har politisk innflytelse – Fagforbundet er det eneste forbundet hvor du fortsatt kan ha politisk innflytelse og få gjennomslag for dine politiske saker. Pensjonistene har de samme rettighetene som andre medlemmer, med tilgang både på lokale og sentrale møter, påpeker Hage løkken. Fakturaen til medlemmer uten avtalegiro sendes ut rundt 1. mars, med forfall ca. 1. april. Medlemmer som betaler via avtalegiro, må huske å heve beløpsgrensa. 26 < Fagbladet 2/2016 fbaargang2016 fbseksjonSAM