• Starten på kontantfrie vogner Ruter har fjernet muligheten for å kjøpe billett fra føreren om bord i Oslo-trikkene – foreløpig ut mai måned. Nå håper bussjåfører landet rundt at omleggingen får smitteeffekt. Side 28 • Får jobb med funksjonshemning Oslo kommune etterlyser kvalifiserte folk med nedsatt funksjonsevne. Hittil har 13 fått vikariat, fast eller midlertidig jobb. Side 30 • En påkjenning å gå til sak FOKUS: Folk som blir utsatt for seksuell trakassering på jobben, vegrer seg for å klage til sjefen og går sjelden videre til retten med dette. Vi trenger større åpenhet rundt temaet, skriver journalist Guri Charlotte Wiggen. Side 36 «Det er viktig for rekruttering av kvinner til mannsdominerte yrker at seksuell trakassering og hersketeknikker tas på alvor.» Side 38 Seksjonsleder Stein Guldbrandsen Samferdsel og teknisk Splitter alarmsentralen 110-sentralen i Vestfold og Buskerud er samlokalisert med både 112- og 113-alarmene i Drammen. Nå skal 110 flyttes til Tønsberg, noe plasstillitsvalgt Jan Petter Bonde setter liten pris på. Side 32 Foto: Werner Juvik Fagbladet 2/2016 < 27 fbaargang2016 fbseksjonSAM