SAMFERDSEL OG TEKNISK Illustrasjonsfoto: colourbox.com Reddet uførepensjonen for bussbransjen Uførepensjonen i Bussbransjeavtalen er sikret. Nettbuss sa i fjor opp avtalen med Storebrand om uføredekning i Bussbransjeavtalen, midt i tariffperioden. Dette ville ikke Fagforbundet godta. De øvrige forbundene i Nett- buss (NTF, YTF og NJF) hadde godtatt endringene. Rett før jul ble det gjennomført forhandlinger mellom Spekter/ Nettbuss og LO Stat/Fagforbundet. 21. desember ble det undertegnet enighetsprotokoll der det fastslås at Nettbuss skal oppfylle tarifforpliktelsene om uførepensjon i henhold til bilag 14 i avtalen. Det var også enighet om at prosessen rundt endringene kunne vært håndtert bedre ved å involvere fag- organisasjonene på forhånd. OT Rettelse Fagbladet hadde i siste utgave før jul en reportasje om konkurranseutsetting av renovasjon i Oslo. De to renovatørene som er intervjuet kjører for Norsk Gjenvinning, men er ikke ansatt i selskapet, slik det framgikk i reportasjen. Sjåførene er ansatt hos en underleverandør. De blir derfor ikke direkte berørt av at Oslo kommune gir all kommunal renovasjon til én aktør neste år. Vi beklager misforståelsen. SIKRERE HVERDAG: – Dette er en gavepakke til oss førere, sier hovedverneombud i Sporveien, Geir Cranner (t.h.). Kontanter på full fart ut Trikkeførerne i Oslo jubler over at billettsalget er fjernet fra vogna. Fra 1. februar måtte reisende i Oslo som ville kjøpe billett om bord i trikken, legge om vanene sine. Nå må billetten være forhåndskjøpt fra enten kiosk, automat, app eller internett. I første omgang er det en prøveordning fram til 31. mai, og det gjelder kun trikkene. Reaksjonene fra publikum har vært delte, men for førerne er det udelt gode nyheter. Tida er moden Tillitsvalgte, vernetjenesten, ansatte, sporveisledelsen og Fagforbundet har jobbet i årevis for å få kontanter vekk fra både trikker og busser. – Dette er en gavepakke for oss førere, sier hovedverneombud for trikkeførerne i Sporveien, Geir Cranner til Fagbladet. Han mener tida er mer enn moden for å få kontanthåndtering vekk fra vognene. – Det vil gi en bedre og sikrere hverdag. Risikoen for ran reduseres, og føreren slipper forstyrrelser under kjøring, sier Cranner. Han har selv tatt opp ulempene for sjåførene med billettsalg ved flere anledninger, og har gjentatte ganger reist det som HMS-sak i arbeidsmiljøutvalget. Nye trikker I Oslo ble spørsmålet om kontanter aktualisert fordi Sporveien skal kjøpe inn 87 nye trikker. De fleste trikkene i Europa leveres med avskjermet og midtstilt førerplass der billettsalg er umulig. – Billettsalget ble fjernet nå på grunn av dette innkjøpet, bekrefter kommunikasjonsrådgiver Øystein Dahl Johansen i Ruter. Han sier at HMS-argumentene har vært utløsende faktor for å få vekk billettsalg og kontanter. – Det minimerer risikoen for ran og vold. Erfaringene fra trikken kan gjøre det aktuelt å fjerne kontanthåndtering fra bussene også, men per i dag er det ikke til vurdering. Busser dekker dessuten et større geografisk område som medfører andre utfordringer hvis vi stopper billettsalget om bord, sier han. Tekst og foto: OLA TØMMERÅS 28 < Fagbladet 2/2016 fbaargang2016 fbseksjonSAM