Politidirektoratet vil ha 12 distrikter, og brann tvinges etter. Antall 110-sentraler skal reduseres og samlokaliseres med de nye politidistriktenes hovedseter – uansett lokale forhold. Tekst: OLA TØMMERÅS Foto: WERNER JUVIK F F or ett år siden ble det kjent at regjeringen gikk inn for å redusere antall politidistrikter fra 18 til 12. Da var det allerede avgjort at alarmsentralene (110) skulle følge de nye politidistriktene. Fra nyttår ble de nye politidistriktene formelt etablert. De fleste 110-sentralene må flyttes. På landsbasis forsvinner 18 operatørplasser og 70 årsverk. Mange ansatte blir overflødige, og enda flere må belage seg på å pendle langt. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har kalkulert med å spare 675 millioner på 20 år, men fagmiljøene er skeptisk til regnestykket. Det påpekes at verken kostnader for flytting eller bortfall av tilleggstjenester som gir inntekt i dag, er med i analysen. – Ingen faglig grunn Først ut i reformen er Finnmark og Rogaland fylker. Sentralene i det som blir politidistrikt sørøst (Buske rud, Vestfold og Telemark), skal flyttes til Tønsberg i 2018. – Dette er ikke faglig fundamentert. Det er politikk, mener plasstillitsvalgt for operatørene på 110 Vestviken i Drammen, Jan Petter Bonde. Her ble plasseringen av de nye hovedsetene mottatt med undring fra både brann, politi og ambulanse. Dette er landets eneste samlokaliserte sentral, med både 110, 112 og 113 på samme sted, som i dag betjener Buskerud og Vestfold. Nå skal samlokaliseringen brytes opp. 110 og 112 skal samlokaliseres med nytt politisete i Tønsberg og også betjene 18 telemarkskommuner. Bonde kan ikke se et eneste faglig argument for å bryte opp samlokaliseringen. Han får støtte av operativ leder Espen Thomassen. < MODERNE: I Drammen er alle de tre nødetatene samlokalisert, men nå skal de splittes og flyttes. Lars Petter Vollebæk fra 113 (t.v.), Jan Petter Bonde fra 110 og Tore Nuven fra 112 kan ikke se et eneste faglig argument for å gjøre det. SNART BARE 32 < Fagbladet 2/2016 fbaargang2016 fbseksjonSAM