SEKSJONSLEDER Nulltoleranse for seksuell trakassering «Dette er ikke noen jobb for kvinnfolk!» Fra tid til annen hører vi slike uttalelser, ofte mumlet i en krok, men også i full offentlighet. Ofte dreier det seg om mannsdominerte yrker der noen få kvinner prøver å bane vei, men seksuell trakassering og bruk av hersketeknikker kan skje på alle arbeidsplasser. I 2015 var flere saker om seksuell trakassering i SSTs yrkesgrupper framme i media. En brannsjef ble dømt for brudd på likestillingsloven etter å ha sagt at jobben i brannvesenet ikke var noen jobb for kvinnfolk. Uttalelsen var ikke generell, men rammet en kvinne han var leder for. I etterkant har uttalelsen blitt beklaget. I tillegg ble en leder i et annet brannkorps anmeldt og etterforsket for grov seksuell trakassering av to kvinnelige ansatte. Svært få saker blir anmeldt og etterforsket. Det er ofte veldig vanskelig for en som «Det er viktig for rekruttering blir trakassert å ta dette av kvinner til mannsdomi opp. Det er svært nerte yrker at seksuell trakassering vanlig å bortforklare og og hersketeknikker tas på alvor.» seksuell trakassering med vanskelige enkeltpersoner og enkeltepisoder, samt å hevde at seksuell trassering var en spøk som må tåles. Seksuell trakassering er forbudt, og det er viktig for rekruttering av kvinner til mannsdominerte yrker at seksuell trakassering og hersketeknikker tas på alvor. Både arbeidsgiver og tillitsvalgte må innarbeide retningslinjer for hva som er akseptabel atferd på jobb, samt rutiner for hvordan saker skal behandles og hvilke konsekvenser seksuell trakassering får. På mange arbeidsplasser er det nødvendig å ta et oppgjør med inngrodd organisasjonskultur, og med egen organisering og samhandling. Fagforbundet og fagbevegelsen har et spesielt ansvar for å fronte nødvendige holdningsendringer. Vi skal og må ta seksuell trakassering på alvor, og vi skal ha null toleranse for all diskriminering og trakassering i arbeidslivet. Forfatterbesøk i Vest-Agder Linn Herning (bildet) har besøkt Fagforbundet Vest-Agder og møtt alle seksjonslederne pluss ungdomstillitsvalgte. Herning ga i vår ut boka Velferdsprofi tørene, og tema var konkurranseutsetting og privatisering. – Vi anbefaler gjerne et slikt seminar med Herning i andre fylker. Temaet er både viktig og interessant, og forfatteren er en strålende foreleser, sier en begeistret Randi Strøm, leder i Seksjon helse og sosial i Fagforbundet Vest-Agder. Alle de om lag 40 møtedeltakerne fikk et eksemplar av boka Velferdsprofi tørene. KESOmfattende konferanse for feiere 14. og 15. mars samles feiere i Tønsberg til konferanse. Programmet er basert på ønsker og innspill fra feierne selv. Konferansen er for ansatte, ledere, verneombud og tillitsvalgte i kommunale, interkommunale eller private feiervesen Et av temaene er risiko og beskyttelsesmåter i forbindelse med eksponering for sot og farlig røyk, med innledning av overlege Vidar Skaug. Lungespesialist Olav Kåre Refvem innleder om behandling og risiko for lungesykdom ved eksponering i feieryrket, mens seksjonsleder Gry Sjølie i brannfore byggende avdeling i Oslo kommune forteller om hvordan rene og skitne soner kan gjennomføres. Videre vil seksjonsleder Jan Espeseth i VIBR ta for seg og sikkerhet ved arbeid i høyder. Advokat Knut Erling Nyheim tar for seg den nye forskriften om brannforebygging, og Håvard Nordbø innleder om kommunikasjon med ulike mennesketyper. OTHøring om praksisbrevordningen Utdanningsdirektoratet har sendt ut et forslag om innføring av praksisbrev på høring, med høringsfrist 11. april. Høringen gjelder endringsforslag i forskrift til opplæringsloven og nasjonale rammer for lokal utvikling av læreplaner for praksisbrev. Praksisbrevordningen foreslås innført som et supplement til ordinær yrkesfaglig videregående opplæring. Det innebærer at praksisbrevordning, praksisbrevkandidat og praksisbrevprøve innføres som nye betegnelser i lov og forskrift. Forslaget bygger i stor grad på forsøksordningen med praksisbrev. VVNytt medlem i faggruppe renhold Husøkonom Åse Lindal tiltrer som nytt medlem av Fagforbundets faggruppe renhold. Hun har nylig begynt i jobb i Skedsmo kommune med fagansvar for vaskeriene. Før det jobbet hun 40 år i Oslo kommune som husøkonom og serviceleder på Solvang sykehjem. OTFoto: Siri Hardeland STEIN GULDBRANDSEN 38 < Fagbladet 2/2016 fbaargang2016 fbseksjonSAM