FOTOREPORTASJEN PREST Kommunene Lurøy og Træna består av I ALL 2400 øyer, holmer og skjær. Dette SLAGS er sogneprest Anders Roslands VÆR verden og hverdag. Alltid på farten mellom husklyngene i hav- gapet,til en begravelse, en dåpssamtale, en siste nattverd, en konfirmasjonsleir. Presten blir et levende knutepunkt for øyboernes livsutfoldelse i en utfordrende natur. Foto: EIVIND H. NATVIG/INSTITUTE Sogneprest Anders Rosland bruker sin egen båt når han er på oppdrag i sognet. Det har gitt ham mange fine opplevelser, men av og til setter været en stopper for oppdraget. 40 < Fagbladet 2/2016 fbaargang2016 fbseksjonSAM