Fagforbundet har rundt 350.000 medlemmer. De representerer mer enn 100 yrker, som alle trengs for å holde hjulene i gang i store og små virksomheter over hele landet. B-Postabonnement Returadresse: Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo Foto: Werner Juvik I trappeoppgangen på Rælingen rådhus møter vi renholder Bente Westgård (57). Hun har svingt moppen i tråkkene etter kommunens politikere og byråkrater i 20 år. – Mye av renholdet i kommunen er satt ut til private, men heldigvis ikke her på rådhuset. Jeg er glad i jobben min, så her vil jeg være, sier Bente. Hun er en av 12.735 yrkesaktive renholdere i Fagforbundet. Gullende rent fbaargang2016 fbseksjonSAM