2 < Fagbladet 3/2016 10 50 30 36 40 Tema Spenstig redningsmann Norgesmesteren i hallingkast fi kk en hard landing. Møt brannmannen som tirret dronning Sonjas sikkerhetsvakter og slo stift på opptaksprøven. Åpne om bekymring for barn Reglene for taushets- og meldeplikt er omdiskutert. Men i Leie barnehage tar de opp bekymringer med foreldre og andre etater på et tidlig tidspunkt. 29 4 Full fart mot eksamen 10 TEMA: Sekstimersdagen 16 Asylbarna trenger fosterforeldre 19 Medlem nr. 350.000 20 PORTRETTET: Tom Løvli 27–42 HELSE OG SOSIAL 44 FOTOREPORTASJEN: Palestinske gleder 50 Meldeplikt viktigere enn taushetsplikt 54 I vente på krig i Vest-Sahara FASTE SPALTER 6 Aktuelt 6 Mette mener 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 40 FOKUS: Bedre hverdag 42 Seksjonslederen 57 Debatt 60 GJESTESKRIBENT: Ingeborg Gjærum 62 Oss 64 Kryssord 66 ETTER JOBB: Hjertevarm håndarbeider 68 EN AV OSS: Varierende oppgaver Bedre netter Etter at Monica Nergård skrev om hektiske netter for to nattevakter, har Havøysund helsesenter fått tre pleiere på natt. Diktet hennes er lest og delt av titusener. Flora treng kompetansen hennar Zainab Noori Painda har tatt fagbrev som helsefagarbeidar. No har ho fått full stilling i heimetenesta, og slik er ho med på å dekkje behovet for meir kompetanse i kommunen. Tydelig ledelse gir lavere fravær Faglig påfyll og sterk involvering av de ansatte ved Mørkved sykehjem skal gjøre at de har lyst til å gå på jobb selv om kroppen krangler litt. Ut av isolasjonen Personer med kognitive vansker trenger hjelp til å bli sosialt inkludert, skriver fokusforfatter Borgny Bårdsen, prosjektleder for et treårig utviklingsprogram i Tromsø. 20 INNHOLD ISSN 0809-9251 Foto: Werner Juvik Foto: Werner Juvik Foto: Kathrine Geard Foto: Karin E. Svendsen Lavere sykefravær med sekstimersdag Ved Svartedalen äldreboende i Gøteborg har de ansatte jobbet sekstimersdag i over ett år. Sykefraværet har gått ned, og de ansatte trives bedre på jobb. fbaargang2016 fbseksjonHEL