AKTUELT Kamp om tariffestet pensjon Færre nye jobber Det ble dramatikk da Det er færre nye jobber LOs representantskap i norske kommuner stillinger i kommune enn på mange år. vedtok retningslinjene I 2015 økte antall for årets tariffoppgjør. sektoren med 3600, ifølge Statistisk sentral byrå. Det er den laveste jobbveksten siden 2006. Helga Pedersen (Ap) mener regjeringspartiene har bløffet velgerne. – Frp gikk til valg på mer eldreomsorg, Høyre på bedre skole. Men vi får ingen av delene uten å ansette flere i kommunene, sier hun til Klasse kampen. Et benkeforslag fra Handel og Kontor om at tjenestepensjon skal tariffestes og organiseres gjennom brede, kollektive ordninger, fikk 61 mot 52 stemmer og ble vedtatt. I debatten advarte LO-leder Gerd Kristiansen sterkt mot å endre sekretariatets enstemmige innstilling, men nådde ikke fram. Dermed får Fellesforbundets leder, Jørn Eggum, et litt annet mandat enn han ønsket seg i forhandlingene. Fellesforbundet og Norsk Industri var enige om at ønsker individuelle pensjonskontoer Usolidariske skattekutt øker ulikheten Høyre- og Frp-regjeringa er i gang med sitt prosjekt som handler om å spenne bein på den norske velferdsstaten. Vår felles velferd bygger på et finstemt system, hvor særlig skattepolitikken er viktig. Regjeringa har sørget for at landets rikeste har betalt milliarder av kroner mindre i skatt. De gir disse skattekuttene fordi de tror på en økonomisk ideologi som sier at det å gi lavere skatt til de rike er vekstfremmende. Det var USAs tidligere president Ronald Reagan og hans økonomer som klarte å få folk til å tro at dersom de rikeste ble rikere, så ville det også være bra for de fattige. Noen kaller dette for dynamisk skattepolitikk, andre kaller det BLE IKKE HØRT: Flertallet i LOs representantskap ønsker å forhandle om en annen pensjonsløsning enn den Gerd Kristiansen og sekretariatet anbefalte foran årets tariffoppgjør. som arbeidstakerne kan samle alle sine tjenestepensjoner i. Det har Handel og Kontor advart sterkt imot, og mener det vil flytte for trickle downeffekten. Anerkjente internasjonale og norske økonomer Mette Nord, forbundsleder har tilbakevist denne teorien med stadig større styrke de siste årene. De mener at den skaper større ulikhet og flere fattige, men blåblå politikere vender det døve øret til. Siden Høyre og Frp kom til makta har deres skattekutt påført staten et inntektstap på rundt nitten milliarder kroner. Derfor har de økt pengebruken fra oljefondet, og det strammes inn på velferdsordningene. Veldig konkret og nok mest dramatisk er regjeringas manglende innsats mot den raskt stigende arbeidsledigheten. LOs sjeføkonom Stein Reegård sier at regjeringas tiltak er Foto: Erlend Angelo kostnadene til forvalt ningen av tjenestepen sjonene fra arbeids giverne til arbeids takerne, og hevder at en slik ordning står i strid med tanken om at tjenestepensjonene skal være kollektive ordninger. Hans motpart, NHO-direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri, er klokkeklar på at oppgjøret vil ende i konflikt hvis LO ikke går til bake på kravet om at tjenestepensjon skal avtalefestes og orga niseres gjennom kollektive ordninger. PF utilstrekkelig og at en krisepakke på fire milliarder er altfor puslete. Til sammenlikning bevilget de rødgrønne partiene 20 milliarder kroner til ekstraordinære arbeidsledighetstiltak etter finanskrisa i 2008. De som rammes av regjeringas tafatthet, er ikke bare dem som jobber i oljenæringen og som nå mister jobbene sine. Særdeles bekymringsfull er situasjonen for mange unge mennesker som er klare for arbeidslivet etter endt utdanning og som ikke får jobber de har utdannet seg til. Tradisjonelt har kommunene og offentlig sektor blitt benyttet til å stabilisere arbeidsmarkedet. Slik er det ikke nå. Regjeringa burde stimulert kommuneøkonomien, noe som igjen ville bidratt til økt sysselsetting og vekst i økonomien. Det mangler ikke folk, kompetanse, oppgaver eller penger, men politisk vilje til å satse på noe annet enn skattekutt. 6 < Fagbladet 3/2016 fbaargang2016 fbseksjonHEL