MENN TJENER MEST: En del av lønnsgapet mellom menn og kvinner er uforklarlig også for forskere. MENN TJENER MEST: En del av lønnsgapet mellom menn og kvinner er uforklarlig også for forskere. Uforklarlig lønnsgap Utdanning og arbeidserfaring kan ikke lenger forklare lønnsforskjellene mellom kjønnene. Likevel er gapet nesten like stort som for 20 år siden. I dag tjener kvinner 88 prosent av menns timelønn. – Utdanningsnivå, erfaring og om vi jobber deltid eller heltid, er normalt legitime forklaringer på lønnsforskjeller. De siste årene har imidlertid kvinner gått forbi menn i utdanningslengde. Arbeidserfaringen er også blitt mer lik, så disse faktorene forklarer ikke lenger lønnsforskjellene, sier forsker Kjersti Misje Østbakken ved Institutt for samfunnsforskning. Misje Østbakken og kollegaene har sammenlignet timelønna til kvinner og menn med lik utdanning og arbeidserfaring, og kom i 2012 fram til at fem prosentpoeng av lønnsgapet på 12 prosent kan forklares av at kvinner og menn velger ulike sektorer, bransjer og yrker. Det resterende lønnsgapet på sju prosentpoeng kan ikke forskerne forklare. – Noen hevder at kvinner i større grad skyr konkurranse enn menn. Hvis det stemmer, vil effekten av det ligge i den resterende delen vi ikke klarer å måle. Og hvis det skjer både direkte og indirekte diskriminering av kvinner i større grad enn av menn, vil det også ligge her, sier forskeren. Tidligere var lønnsforskjellen i aller høyeste grad forklarlig. Fram til 1961 hadde kvinner egne tariffavtaler med dårligere lønn enn sine mannlige kolleger. De neste 20 årene ble lønnsgapet redusert kraftig, men på 2000-tallet har det gått i sneglefart. Tekst: SIMEN AKER GRIMSRUD Fagforbundets familieleir Også i år arrangerer Fagforbundet og Framfylkingen familieleir – et rimelig tilbud for forbundets medlemmer. Det blir en leir på Arbeider bevegelsens folkehøgskole i Ringsaker 27. juni–1. juli og på Haraldvollen leirskole i Målselv kommune 8.–12. august. Informasjon om påmelding kommer i neste nr. av Fagbladet og på fagforbundet.no. Foto: Ole Palmstrøm Tre av ti lærlinger er kvinner På yrkesfag i videregående skole er knapt tre av ti lærlinger kvinner, melder Statistisk sentralbyrå. Av 39.873 lærlinger og 2023 lærekandidater i videregående opplæring, var kun 29 prosent kvinner. På studieforberedende utdanningsprogram er derimot jentene i flertall. Høyres tenketank får stryk Civita mener de kan dokumentere at ulikhetene i Norge ikke øker. Men ifølge Rolf Aaberge i Statistisk sentralbyrå har inntektsandelen til de ti prosent rikeste økt jevnt og trutt fra 2009 til 2014, mens inntektsandelen til de fattigste har minket i det samme tidsrommet. 1682 barn rømte i fjor fra barnevernsinstitusjoner i Norge. Nesten halvparten av dem rømte fra institu lrbox.com o u sjoner i Hordaland, Rogaland og Sogn og o c Fjordane. Mens 783 barn rømte fra institusjoner i region vest, rømte bare 183 barn i region øst, skriver Bergens Tidende. Fagbladet 3/2016 < 9 fbaargang2016 fbseksjonHEL