Etter en karriere i reise livsbransjen og nå fem år i Kirkens bymisjon, valgte Marit Skjærli å organisere seg i Fagforbundet. Hun kunne ikke ha valgt et bedre tidspunkt, for da innmeldingen hennes ble mottatt i forbundet, var det som medlem nummer 350.000. Sterk og snill som Pippi Fagforbundet har dermed nådd en ny milepæl etter at det ble stiftet i 2003. Hele veien har forbundet vokst sakte, men sikkert. Og det i en tid da fagbevegelsen mister medlemmer over hele Europa. Forbundsleder Mette Nord er stolt over utviklingen, men også bevisst på hvilken samfunnsmakt og styrke som ligger i å organisere sju prosent av Norges befolkning. – Jeg sier som Pippi Langstrømpe: Den som er veldig sterk, må også være veldig snill. Fagforbundet skal kjenne tegnes av verdiene våre; omtanke solidaritet og samhold, sier hun. Inspirert av medsøstre Marit Skjærlis kollega Lise Gundell Kristensen har snakket mye om betydningen av å være organisert. I tillegg leste Marit nylig boka «Himmelstormeren », om fagforeningskvinnen Ellisif Wessel, som var en pioner på begynnelsen av 1900-tallet. – Det inspirerte meg veldig å lese om medsøstre som gikk foran og virkelig mått kjempe for alt som vi i dag tar som en selvfølge, forteller Marit Skjærli. Det siste puffet fikk hun på en fagdag i regi av Fagforbundet om endringer i det frivillige arbeidet i Norge. – Der kjente jeg at forbundet også er en god arena for faglig oppdatering som jeg vil ha nytte av som virksomhetsleder av frivilligsentralen i Kirkens bymisjon, sier hun. Er litt bekymret Fra 2017 skal ikke lenger det frivillige arbeidet finansieres gjennom midler fra Kulturdepartementet, men via kommunebudsjettene. Dette bekymrer Marit Skjærli litt. – Det frivillige arbeidet er en av flere poster på budsjettene. Som en stiftelse er vi sårbare for store svingninger i fi nansieringen. Derfor føles framtida litt utrygg, sier hun. – Da kjennes det godt å ha en sterk organisasjon i ryggen. 350.000MEDLEMNUMMERMarit Skjærli (45) fra Kristiansand er Fagforbundets medlem nummer 350.000. Tekst: PER FLAKSTAD Foto: EVA KYLLAND Etter en karriere i reise livsbransjen og nå fem år i Kirkens bymisjon, valgte Marit Skjærli å organisere seg i Fagforbundet. Hun kunne ikke ha valgt et bedre tidspunkt, for da innmeldingen hennes ble mottatt i forbundet, var det som medlem nummer 350.000. Sterk og snill som Pippi Fagforbundet har dermed nådd en ny milepæl etter at det ble stiftet i 2003. Hele veien har forbundet vokst sakte, men sikkert. Og det i en tid da fagbevegelsen mister medlemmer over hele Europa. Forbundsleder Mette Nord er stolt over utviklingen, men også bevisst på hvilken samfunnsmakt og styrke som ligger i å organisere sju prosent av Norges befolkning. – Jeg sier som Pippi Langstrømpe: Den som er veldig sterk, må også være veldig snill. Fagforbundet skal kjenne tegnes av verdiene våre; omtanke solidaritet og samhold, sier hun. Inspirert av medsøstre Marit Skjærlis kollega Lise Gundell Kristensen har snakket mye om betydningen av å være organisert. I tillegg leste Marit nylig boka «Himmelstormeren », om fagforeningskvinnen Ellisif Wessel, som var en pioner på begynnelsen av 1900-tallet. – Det inspirerte meg veldig å lese om medsøstre som gikk foran og virkelig mått kjempe for alt som vi i dag tar som en selvfølge, forteller Marit Skjærli. Det siste puffet fikk hun på en fagdag i regi av Fagforbundet om endringer i det frivillige arbeidet i Norge. – Der kjente jeg at forbundet også er en god arena for faglig oppdatering som jeg vil ha nytte av som virksomhetsleder av frivilligsentralen i Kirkens bymisjon, sier hun. Er litt bekymret Fra 2017 skal ikke lenger det frivillige arbeidet finansieres gjennom midler fra Kulturdepartementet, men via kommunebudsjettene. Dette bekymrer Marit Skjærli litt. – Det frivillige arbeidet er en av flere poster på budsjettene. Som en stiftelse er vi sårbare for store svingninger i fi nansieringen. Derfor føles framtida litt utrygg, sier hun. – Da kjennes det godt å ha en sterk organisasjon i ryggen. 350.000MEDLEMNUMMERMarit Skjærli (45) fra Kristiansand er Fagforbundets medlem nummer 350.000. Tekst: PER FLAKSTAD Foto: EVA KYLLAND Fagbladet 3/2016 < 19 fbaargang2016 fbseksjonHEL