• De skriver bok om livet hennes Tre ungdommer og en sykehjemsbeboer møtes på St. Halvardshjemmet for å lage bok. Åse Waitz (90) forteller, de unge lytter og noterer. Snart er møtene blitt bok. Side 28 • Nyttig innvandring Flyktningstraumen til Flora gjev arbeidskraft og pengar i kommunekassa. Innvandrarsenteret sørgjer for at Flora også får naudsynt kompetanse. Side 30 • Kognitiv rehabilitering FOKUS: Personer med kognitive vansker har ofte store utfordringer med å fungere i dagliglivet. Dette krever spesialkunnskap om kognitiv rehabilitering hos de ansatte, noe som ofte er en mangelvare i kommunehelsetjenesten, skriver vernepleier Borgny Bårdsen. Side 40 «Brukte du sju eller åtte minutter på jobben? Ta tida en gang til for å være helt sikker.» Seksjonsleder Raymond Turøy Helse og sosial Trivsel hindrer fravær Tilstedeværelsen sitter i veggene på Mørkved sykehjem i Bodø. Sykehjemsleder Elsa Kommedahl har gjort sykefraværsarbeid til nærværsarbeid. Side 36 Foto: Werner Juvik Fagbladet 3/2016 < 27 fbaargang2016 fbseksjonHEL