Fra to til tre nattevakter Nattevaktene er blitt flere på Havøysund helsesenter etter at Monica Nergård skrev om hek tiske netter i fjor. – Nå gruer jeg meg ikke lenger til nattevaktene, sier Monica Nergård. Sykepleieren er kjent for Fagbladets lesere, nettlesere og Facebook-venner fra diktet hvor hun skildrer det hektiske nattelivet på Havøysund helsesenter i Måsøy kommune. Monica har fått mange positive tilbakemeldinger på situasjonsbeskrivelsen, men hun tror likevel ikke at hun skal ha æren for at situasjonen for pasienter og pleiere er blitt bedre. Men noe har skjedd. Siden nyttår har en av hjemmetjenestens nattevakter kommet til sykehjemmet når de er ferdige med sine faste gjøremål. Med tre nattevakter store deler av natta, har trivselen ifølge Monica Nergård økt både blant både pleiere og pasienter. Behovene svinger Helse- og omsorgsleder Ann Jorunn Stock er blant de mange som likte diktet til Monica Nergård. På spørsmål om hun tror ordningen med støtte fra hjemmetjenesten på natta vil vedvare, tør hun ikke å si noe sikkert. – Pasientenes behov svinger. Akkurat nå er det mulig, sier hun. Akkurat nå er alle kommunale virksomheter i Måsøy bedt om å se på mulighetene for å kutte i utgiftene. Det gjelder også helse- og omsorgssektoren. Samtidig opplyser Stock at de har meldt inn behov for to nye stillinger. Skriv din historie La deg inspirere av Monica – har du en historie fra din jobb? Om glede, om sorg, om urettferdighet eller om noe som fungerer bra? Send inn historien til tips@ fagbladet.no. Historier som kommer på trykk, honoreres med gavekort på 500 kroner. Tekst: KARIN E. SVENDSEN ET VIKTIG DIKT: Det var først og fremst med tanke på de eldre og demenssyke at jeg skrev diktet, sier Monica Nergård. Vår kunnskap bedrer din livskvalitet! HUSK! VI HAR TID TIL DEG! BANDA HAR SPESIALISERT KOMPETANSE INNEN HELSE Tidenes mest diskré innlegg for menn TENA Men Extra Light Level 0 er spesielt utviklet for mannens anatomi og er sort for ekstra diskresjon. Den har en sikker, absorberende kjerne som eektivt erner fukt og kapsler inn væsken. Den unike Odour ControlTM teknologien hemmer utviklingen av uønsket lukt. TENA Men Extra Light Level 0 NYHET fbaargang2016 fbseksjonHEL