som er intervjuet av forskerne. Elsa Kommedahl ved Mørkved sykehjem for personer med demens er en av dem. Hun har vært leder av sykehjemmet siden starten for 13 år siden. Hundre ansatte, i stillinger fra 0,13 til 100 prosent. – Vi snakker om nærvær i alle mulige sammenhenger – på personalmøter, i arbeidsmiljøgruppa, alle skal forstå hvor betydningsfulle de er i hverdagen her hos oss, sier Kommedahl. Men ingen skal ha dårlig samvittighet for å være syk og borte fra jobben. Tanken er heller at det må jobbes med miljø og holdninger slik at man skal ha lyst til å gå på jobb selv om kroppen krangler litt en periode. Sykehjemmet er med i opplegget «I Bedrift» – et opplæringsprogram for å øke nærværet på jobben. Første bolk er tilbakelagt. Der lærte alle ansatte om ryggplager og fikk blant annet høre at det ikke er farlig å gå på jobb med litt vondt i ryggen. Det kan faktisk være en fordel å være i aktivitet. Neste bolk handler om psykisk helse. Ledelsen har store forventninger til at de ansatte får økt kunnskap omkring helse og nærvær i arbeidslivet. Plasstillitsvalgt i Fagforbundet, Marit Fredriksen, deler forventningene. – Vi har innført en praksis med at når du føler deg redusert, tar du kontakt med din nærmeste leder, i stedet for å gå til legen med det samme. Kanskje kan du få job- be på en mindre tung avdeling en uke eller to, eller få gjøre andre arbeidsoppgaver, sier Fredriksen. Tatt med på råd Marit Fredriksen sier det har blitt en kultur å føle ansvar for sine kollegaer. Fravær er ikke bare en privatsak. – Trivselen er høy blant de ansatte, sier hun, og bekrefter at de ansatte blir tatt med på alle avgjørelser som påvirker deres arbeidsdag. – Jeg har jobbet 20 år på sykehus før jeg kom hit. Forskjellen er stor. Her blir vi tatt med på råd fra dag én, og som tillitsvalgt får jeg vite om problemer og utfordringer først. Ingen direktiver blir tredd nedover hodene på oss. NÆRVÆR: Sykehjemsleder Elsa Kommedahl ved Mørkved sykehjem satser for fullt på faglig påfyll og sterk involvering av ansatte i alle avgjørelser. < Fagbladet 3/2016 < 37 fbaargang2016 fbseksjonHEL