SEKSJONSLEDER Kan inneholde spor av omsorg En våt drøm. Jeg river et ferskt rapporteringsskjema i tusen biter og får tid til å sette meg ned sammen med Astrid som bor på sykehjemmet – for å gi omsorg og pleie av høy kvalitet. Skjemaet som jeg har fått fra kommunen, enda et papir som skal måle kvalitet på omsorgen, havner i søppelkassa. Det er en drøm, bare en drøm. Dessverre. I den virkelige verden tvinges ansatte i Helse-Norge til å skrive flere og flere rapporter for å måle arbeidet som gjøres. Detaljrike registreringer som setter motivasjonen din på prøve. Jeg mener selvsagt ikke du skal rive i stykker alle skjemaene du får fra arbeidsgiveren din. Det er for eksempel svært viktig å rapportere avvik. Når kvaliteten svikter, må det synliggjøres. Samtidig må det være en «De ansatte er en ressurs, grunn til å stille seg ikke en utgiftspost. spørrende til om alle Dokumentpleie skal ikke gå på skjemaene er nødvendige. bekostning av pasientpleie. Hvis skjemaet du har foran deg har som mål å se om jobben din kan gjøres på kortere tid og av færre personer, er ikke målet bedre kvalitet på tjenesten. Målet er å spare penger, mange penger. Fagforbundet satser tungt på å sikre kvalitet på tjenestene. Fokuset er ikke sparing og oppsigelser. I eldreomsorgen skal pasientene få den medisinske og pleiefaglige oppfølgingen de har rett på. Kvalitetsbevisste kommuner utvikler fagkompetanse og gir tilbud om faglig påfyll til alle ansatte i helsetjenesten. Det gir motivasjon og stolte yrkesutøvere – og det gir god pleie og omsorg. Kvalitet er uløselig knyttet til kapasitet. Det er lett å forstå frustrasjonen som titusenvis av ansatte kjenner på hver dag. Mange ansatte går hjem fra jobb fordi de føler de ikke får gjort nok. De ansatte er en ressurs, ikke en utgiftspost. Dokumentpleie skal ikke gå på bekostning av pasientpleie. Håndbøker i papir blir kanskje historie Seksjon helse og sosial (SHS) tilbød i år elleve ulike yrkeshåndbøker, eller almanakker med fagstoff tilpasset yrkesgruppene. Styret i SHS vil gjerne fortsette å utgi håndbøkene, men fra 2017 vil de fleste trolig bare tilbys elektronisk. Unntak er håndbøker som blir mye brukt ved skole- og arbeidsplassbesøk. Disse skal fremdeles trykkes, men i mindre papiropplag enn tidligere. KES Sykepleierkonferanse Årets sykepleierkonferanse i Fagforbundets regi er lagt til Gardermoen 23. mai. Etter at nestleder i forbundet, Sissel Skoghaug har ønsket velkommen, vil Svein Aarseth, leder i rådet for legeetikk, snakke om medisinske og etiske utfordringer ved livets slutt. Andre temaer blir blant annet ernæring ved korte opphold i sykehus og eldre og rusbruk. Musikkterapeut Audun Myskja kommer også med et foredrag han har kalt Hjertet mitt har ikke demens. KES Kreativ omsorg tar et hvileår Etter 11 år med Kreativ omsorg har styret i SHS bestemt at 2016 blir et hvileår for denne tradisjonen. I stedet skal Fagforbundet og Verdighetssenteret sammen ha et seminar for inviterte representanter fra frivillige organisasjoner, ansattes organisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner. I løpet av året skal de også invitere til en større konferanse om verdighet. Kreativ omsorg gjenoppstår i 2017. KES Standarder for kvalitet i sykehjem Iren Luther, nestleder i SHS, har fått en plass i styringsgruppa som skal utvikle standarder for kvalitet i sykehjem. Gruppa er nedsatt av Helsedirektoratet etter oppdrag fra helse- og omsorgsministeren. Luther sier styringsgruppa vil drøfte helt grunnleggende spørsmål som for eksempel hvordan definere kvalitet, hva skal god kvalitet inneholde samt vekting av økonomi opp mot pasientens opplevelser. – For meg har kvalitet mye med tverrfaglighet å gjøre, sier Luther. Hun nevner aktivitørene som eksempel på ei faggruppe som kan ha stor betydning på livskvaliteten til pasientene. – Vi må også vurdere hvilken plass helsesekretærer, tannpleiere og fysioterapeuter skal ha i eldreomsorgen, mener hun. Styringsgruppa skal avlevere sin rapport i desember 2016. KES Samspillkonferansen 2016 SHS skal for åttende gang arrangere Samspillkonferansen for sykepleiere, helsefagarbeidere, ledere i helsesektoren og helsesekretærer. I år er konferansen, med plass til cirka 100 deltakere, lagt til Tromsø. Hvis du er interessert i å delta, bør du sette av 7. og 8. november. KES Raymond Turøy 42 < Fagbladet 3/2016 fbaargang2016 fbseksjonHEL