Se våre studietilbud på www.fagskolene.no OSLO | PORSGRUNN GJØVIK | FREDRIKSTAD HORTEN | KONGSBERG Vi utdanner mennesker Norge trenger YRKESRETTET HØYERE UTDANNING Når du vil lære Kompetanse bidrar til høyere kvalitet på tjenestene, mer fornøyde brukere og økt trygghet i jobben. Vi tilbyr kurs, bestillingsoppdrag, studier og konferanser rettet mot offentlig sektor. Fra vårens kurstilbud: •Arkivkurs - to dager •Debrief - en nødvendighet ved kritiske hendelser •Eldrerådet i arbeid •Etikk, yrkesetikk og taushetsplikt - hvordan trå rett i et uoversiktlig terreng? •K-koder - en innføring i bruk av kommunenes arkivnøkkel •Nasjonal fagkonferanse om assistert livsavslutning •Nasjonal konferanse for ambulansepersonell og AMK •Nasjonal konferanse for barnepleiere og jordmødre Dette er kun et lite utvalg – se mer på fagakademiet.no fagakademiet.no • E-post: post@fagakademiet.no • Tlf.: 417 84 200 fagbladet.no Følg oss på nett Se våre studietilbud på www.fagskolene.no OSLO | PORSGRUNN GJØVIK | FREDRIKSTAD HORTEN | KONGSBERG Vi utdanner mennesker Norge trenger YRKESRETTET HØYERE UTDANNING Når du vil lære Kompetanse bidrar til høyere kvalitet på tjenestene, mer fornøyde brukere og økt trygghet i jobben. Vi tilbyr kurs, bestillingsoppdrag, studier og konferanser rettet mot offentlig sektor. Fra vårens kurstilbud: •Arkivkurs - to dager •Debrief - en nødvendighet ved kritiske hendelser •Eldrerådet i arbeid •Etikk, yrkesetikk og taushetsplikt - hvordan trå rett i et uoversiktlig terreng? •K-koder - en innføring i bruk av kommunenes arkivnøkkel •Nasjonal fagkonferanse om assistert livsavslutning •Nasjonal konferanse for ambulansepersonell og AMK •Nasjonal konferanse for barnepleiere og jordmødre Dette er kun et lite utvalg – se mer på fagakademiet.no fagakademiet.no • E-post: post@fagakademiet.no • Tlf.: 417 84 200 fagbladet.no Følg oss på nett Fagbladet 3/2016 < 43 fbaargang2016 fbseksjonHEL