2 < Fagbladet 3/2016 30 32 36 29 4 Full fart mot eksamen 10 TEMA: Sekstimersdagen 16 Asylbarna trenger fosterforeldre 19 Medlem nr. 350.000 20 PORTRETTET: Tom Løvli 27–42 KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST 44 FOTOREPORTASJEN: Palestinske gleder 50 Meldeplikt viktigere enn taushetsplikt 54 I vente på krig i Vest-Sahara FASTE SPALTER 6 Aktuelt 6 Mette mener 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 36 FOKUS: Det tause barnet 38 Seksjonslederen 57 Debatt 60 GJESTESKRIBENT: Ingeborg Gjærum 62 Oss 64 Kryssord 66 ETTER JOBB: Hjertevarm håndarbeider 68 EN AV OSS: Varierende oppgaver Svømmetrening for barnehagebarn Utdanningsdirektoratet ønsker at kommunene gjør en ekstra innsats for å bedre barns svømmeferdigheter. I Rogaland har to barnehager fått tilskudd til å sette i gang. Tverrfaglig trivsel De ansatte ved Mjøsmuseet i Oppland har bred kunnskap gjennom mange ulike fagutdanninger. De lærer av hverandre, og blir ofte hørt når de kommer med innspill. Nyttig innvandring Flyktningstraumen til Flora gjev arbeidskraft og pengar i kommunekassa. Innvandrarsenteret sørgjer for at Flora også får naudsynt kompetanse. Barn som ikke snakker Det er mange grunner til at enkelte barnehagebarn ikke prater. Men noen er tause fordi de har selektiv mutisme, skriver fokusforfatter Marianne Iversen. INNHOLD ISSN 0809-926X Foto: Per Flakstad 10 50 Tema Spenstig redningsmann Norgesmesteren i hallingkast fi kk en hard landing. Møt brannmannen som tirret dronning Sonjas sikkerhetsvakter og slo stift på opptaksprøven. Åpne om bekymring for barn Reglene for taushets- og meldeplikt er omdiskutert. Men i Leie barnehage tar de opp bekymringer med foreldre og andre etater på et tidlig tidspunkt. 20 Foto: Werner Juvik Foto: Werner Juvik Foto: Kathrine Geard Lavere sykefravær med sekstimersdag Ved Svartedalen äldreboende i Gøteborg har de ansatte jobbet sekstimersdag i over ett år. Sykefraværet har gått ned, og de ansatte trives bedre på jobb. fbaargang2016 fbseksjonKIR