SEKSTIMERSDAG I GØTEBORG• Kommunestyret vedtok å forsøke seks timers arbeidsdag ved Svartedalen äldreboende. Prosjektet startet i februar 2014 og varer ut 2016. • De ansatte jobber 30 timers uke. Lengden på skiftene kan variere fra fem til sju timer. For å få kabalen til å gå opp, kan alle ansatte jobbe tre åttetimersvakter i løpet av seks uker. • Forsker Bengt Lorentzon følger forsøket tett. Alle helsefagarbei- derne på sykehjemmet svarer på et spørreskjema flere ganger i løpet av prosjektperioden. • Utviklingen i blant annet sykefravær, vikarbruk og tilstedeværelse på Svartedalen blir sammenlignet med utviklingen på Solängen äldreboende – et sykehjem hvor det fortsatt jobbes vakter på åtte timer. • Det er flere forsøk med sekstimersdag i Sverige nå. Umeå kommune tester sekstimersdag ved et sykehjem. Også Sahlgrenska sykehus ved Gøteborg har sekstimersdagen på to avdelinger. Fagbladet 3/2016 < 11 fbaargang2016 fbseksjonKIR