Asylbarna tre VELKOMMEN: Miljøterapeut Laila Ghodhbane og leder Frank Nerheim sørger for at nyankomne enslige asylsøkere under 15 år blir tatt godt vare på ved omsorgssenteret. 16 < Fagbladet 3/2016 fbaargang2016 fbseksjonKIR