Flere søker barnehageutdanning Barnehagesektoren mangler ikke lenger barnehagelærere og opptaket øker jevnt, viser en ny rapport fra Følgegruppa for barnehagelærerutdanning. Ikke bare øker opptaket til utdanningen, men det er også flere menn som aktivt søker seg til barnehagene. Søknaden til barnehagelærerutdanningen har vært jevnt stigende de tre årene det har vært opptak til den nye utdanningen. I 2013 søkte 2713 studenter, mens det tilsvarende tallet for 2015 er 2960 studenter. Rundt 18 prosent av søkerne var menn. Antallet mannlige søkere har økt fra 456 det første året til 543 ved årets opptak, ifølge rapporten. Et annet utviklingstrekk er at frafallet av utdannet barnehagepersonell er redusert. Helt fram til årtusenskiftet var det bare litt over halvparten av barnehagelærerne som hadde jobbet i barnehagen to år etter at de hadde tatt eksamen. Høsten 2007 var dette tilfellet for 77 prosent av dem som hadde tatt eksamen to år tidligere. Ved starten av dette året vil det ifølge rap porten være ansatt drøyt 6200 flere barnehagelærere enn hva gjeldende pedagognorm krever. Målet om 50 prosent andel barnehagelærere kan nås allerede i august 2018. PF colourbox.com Illustrasjonsfoto: Monica Schanche Kritisk til ny lærerutdanning Framtidas seksåring står i fare for å måtte forholde seg til et stort antall lærere i stedet for dagens allmennlærere, mener Skolenes landsforbund (SL). SL-leder, Anne Finborud advarer mot regjeringens forslag til masterutdanning for lærere i grunnskolen. • Det er oppsiktsvekkende at når statsråd Torbjørn Røe Isaksen skal tvinge igjennom en obligatorisk masterutdanning for alle lærere, også i småskolen, så utformes den slik at utdanningen gir enda smalere fagkompetanse hos hver lærer enn dagens lærerutdanning gir, sier hun til fagbladet I skolen. Hun mener mastersyken har tatt helt av i regjeringen og i Kunnskapsdepartementet, og spør om det virkelig er slik at vi ønsker å fjerne allmennlærerne. Tekstog foto: SIDSEL VALUM SKEPTISK: SL-leder Anne Finborud spør om det er nødvendig at lærere i grunnskolen må ha mastergrad. Svømmetreningfor barnehagebarn Ved Tjelta barne - hage og Eiker berget barnehage får barna svømme opplæring takket være midler fra Fylkesmannen i Rogaland. Målet er at barna skal bli trygge i vann og få bedre svømmeferdigheter. – Dette er veldig viktig. Mange tror de kan svømme fordi de har hatt på seg armringer når de har vært i basseng tidligere. Jeg har sett barn som hopper ut i vannet fordi de tror at de kan svømme, sier virksomhetsleder Jorunn Blomvik i Tjelta barnehage til Solabladet. å gjøre dem trygge i vann og – Vi vil lære dem å ha både lære dem å flyte og få hodet respekt for vannet og glede for under vann, sier virksomhetsvann. Det er viktig at de vet at leder i Eikerberget barnehage, de ikke flyter sånn helt av seg Marit Asmarvik Klepp til Solaselv, sier hun. bladet. En viktig ting er å lære barna Utdanningsdirektoratet har å bruke lukkemuskelen som ønsket at kommunene gjør en forhindrer at de får vann i lun-ekstra innsats for å bedre barns gene når de har hodet under svømmeferdigheter, og derfor vann. er det etablert en tilskudds – Hovedpoenget er ikke ordning der kommuner og å lære dem å svømme, men frivillige organisasjoner kan TRYGG I VANN: Vanntilvenning og svømmetrening skal gjøre barnehagebarn trygge i det våte element. søke om penger. Målgruppa er barn mellom fire og seks år i Oslo, Akershus, Buskerud, Rogaland og Hordaland. Det er fylkesmennene som forvalter tilskuddsordningen og tildeler penger. I Rogaland var Tjelta og Eikerberget de to eneste barnehagene som søkte, og de har fått 1500 kroner i tilskudd per barn. Tekst PER FLAKSTAD Fagbladet 3/2016 < 29 fbaargang2016 fbseksjonKIR