KRYSSORD Hermod © 540 10-2015 Rom Hovdyr Hefte Olje- selsk. Siste Opp- skrive Utløper Kost Opp- dage Mann- skap Kjør Fristed Line Opp- drag Legemsdel Nifs Norsk øy Kjas SåRus- drikk Styrke Slekt- ning Hjørne Over- gang Forlate Barn Ry Fange KjørAnmode Ut- vandre Gjenlyd Løs- ulla Utsikt Finsk by Spott- ende Hovedstad Pike navn Myntfork. Antyde Blomst Skjær Lystig Horde Kort- spill Lemfeldig Advar- sel Nitro- gen FN Patte- dyr Fri for Deko- rert Tom Hunn- dyr Byge Fisk Norsk forfat. Oppsop NølingBehag Embal- lasje Hast Pote Nynorsk pron. Rasle Eiend. pron. Lege fork. Slite Be- stemte Masse- vis Løsningen på kryssord nr. 3 må være hos oss innen 4. april! Merk konvolutten med «kryssord nr. 3» og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo OBS! Legg ikke annet enn kryssordet i konvolutten. NAVN ADRESSE POSTNR./STED NÅR MOTTOK DU BLADET? Vinnereav kryssord nr. 10 S VEV ILEDNH I NG K J SI TTER LEIRE K TITT D NEM EDIT ÅRE A P F G FLAGG FE RUTH M U VÅS KLAPPSALVE FORNEM T BROR SLITE DYNN RO GLEMT N LEIE SNAR HELG LYNE G UFI N EN E ØRE ÅP LOSSE EKTE S PROPP REM LI LLA GROE I M AS EN OLGA S VENNI NNE AVSLÅ STJELE GENI Vi har trukket tre vinnere som hver får 10 flaxlodd: Frøydis Gaare 7041 Trondheim Reidun Nessøe Larsen 2160 Vormsund Liv-May Hakvåg 9440 Evenskjær 64 < Fagbladet 3/2016 fbaargang2016 fbseksjonKIR