2 < Fagbladet 3/2016 30 32 36 29 4 Full fart mot eksamen 10 TEMA: Sekstimersdagen 16 Asylbarna trenger fosterforeldre 19 Medlem nr. 350.000 20 PORTRETTET: Tom Løvli 27–38 KONTOR OG ADMINISTRASJON 40 FOTOREPORTASJEN: Palestinske gleder 46 Meldeplikt viktigere enn taushetsplikt 50 I vente på krig i Vest-Sahara FASTE SPALTER 6 Aktuelt 6 Mette mener 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 36 FOKUS: Hvordan blir pensjonistlivet? 38 Seksjonslederen 53 Debatt 56 GJESTESKRIBENT: Ingeborg Gjærum 58 Oss 60 Kryssord 62 ETTER JOBB: Hjertevarm håndarbeider 64 EN AV OSS: Varierende oppgaver Innnvandrere redder frafl ytningskommuner Innvandringen bidrar til at kommuner som ellers ville gått ned i folketall, vokser. Forebygger stress Gjennom faste samlinger fi kk May Iren Lund lære om hvordan vi bedre kan få kontroll over kroppen og stresset når vi er i vanskelige situasjoner. Redder viktige arkivdokumenter Arkivansatte på Kongsberg redder mugginfi serte dokumenter. Og de passer på sin egen helse. Pensjonistlivet Hvordan du får det økonomisk som pensjonist, avhenger av hvilke valg du tar både før og etter at du slutter i jobben, skriver fokusforfatter Tor Busch. INNHOLD ISSN 0809-9286 Foto: Christian Blom 10 46 Tema Spenstig redningsmann Norgesmesteren i hallingkast fi kk en hard landing. Møt brannmannen som tirret dronning Sonjas sikkerhetsvakter og slo stift på opptaksprøven. Åpne om bekymring for barn Reglene for taushets- og meldeplikt er omdiskutert. Men i Leie barnehage tar de opp bekymringer med foreldre og andre etater på et tidlig tidspunkt. 20 Foto: Werner Juvik Foto: Werner Juvik Foto: Kathrine Geard Lavere sykefravær med sekstimersdag Ved Svartedalen äldreboende i Gøteborg har de ansatte jobbet sekstimersdag i over ett år. Sykefraværet har gått ned, og de ansatte trives bedre på jobb. fbaargang2016 fbseksjonKON