AV KOMMUNEN SPONSET Etter 30 år er Tove igjen på skolebenken. Knut drømmer om at utdanning skal gi fast jobb. Begge er sponset av Rælingen kommune. HVORFOR GRATIS OPPLÆRING? Rælingen kommune har mye deltid, mange ansatte uten formell kompetanse og stor vikarbruk, spesielt i pleie- og omsorgssektoren. Gratis fagbrev til 44 voksne ansatte er et tiltak for å satse på egne ansatte i profesjonaliseringen av kommunens tjenester. TEKST: TITTI BRUN FOTO: ANTA ARNTZEN D D et er tirsdagskveld på Strømmen videregående skole. Inn fra vinterkulda strømmer elever fra midten av tjueåra til nesten seksti. Tramper av seg snøen og fordeler seg på to klasserom. Ett for dem som skal ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere, det andre for dem som skal bli helsefagarbeidere. Kommunen dekker alle utgifter; elevene bruker fritid på skole og lekser. Ikke skummelt – Det er deilig å få papirer på det jeg kan, og få faglige og pedagogiske teoriknagger å henge erfaring og praksis på. Jeg er jo stolt av at arbeidsgiveren sponser meg. Det inspirerer, sier Tove Tjernsli Thorsen. Hun har i årevis ledet teamet på SFOen på Norby barneskole. Nå tar hun fagbrev sammen med en kollega. En dag i uka leser de lekser sammen. – Det er rett og slett morsomt. Undervisningsformen passer meg. Vi får gode referater, har gode diskusjoner, og oppgaveskriving følges opp personlig. Ikke skummelt i det hele tatt. Enda jeg ikke har gått på skolen siden jeg hoppet av etter første videregående... Tove tenker, regner og spruter ut i latter. – …og det er jo 30 år siden. Håndplukkede elever Rælingen kommune dekker de ansattes ut gifter på 12.000 kroner til skole, eksamen og bøker. De aller fleste har lang fartstid i kom munen. Ett av kravene for å bli plukket ut er minimum fem års praksis. Det kreves stadig mer kunnskap hos an satte i helse- og omsorgssektoren, derfor ønsker Rælingen å profesjonalisere sin stab. – Vi har mange på deltid og mye vikarbruk. Det er verken bra for ansatte eller brukere av kommunens tjenester, sier hovedtillitsvalgt Trude Stavheim. Snakkis på jobb Personalrådgiver Ragnhild Strandos Klæboe nikker. – Kommunen trenger faglærte; de vil stå øverst på lista for å få faste og fulle stillinger. Dette er ansatte som kan mye og som nå får formell kompetanse. – Tross korte frister søkte over 70. Mange måtte avvises, spesielt mange til barne- og ungdomsarbeiderfaget. – Tilbudet er en snakkis på arbeidsplassene; det er mange som ønsker et tilsvarende tilbud, legger Trude Stavheim til. Drømmer om fast jobb En av de heldige som har satt seg på skolebenken, er helsefagelev Knut Henrik Østby Holter. Med 13 prosent fast jobb i en tilrettelagt bolig, må han fylle opp resten som vikar. Det er slitsomt, og gir ham ikke mulighet for boliglån. – Det er vanskelig å få fast og full stilling uten utdanning. Jeg stortrives med jobben, så da jeg fikk høre om dette i en medarbeidersamtale, hev jeg meg rundt og søkte. – Dessuten er det mange trivelige folk her. Jeg lærer mye av dem, og det er gode kontakter å ha framover i yrkeslivet, mener Knut og smiler til gjengen. Fagbladet 3/2016 < 5 fbaargang2016 fbseksjonKON