KONTOR OG ADMINISTRASJON Rogaland raskast på breiband Auken i kvaliteten på faste breiband held fram. 38 prosent av abonnementa var ved utgangen av 2015 raskare enn 32 Mbit/s, mot 31 prosent i fjerde kvartal 2014. I Rogaland er halvparten av alle private breibandabonnement raskare enn 40,5 Mbit/s. Fylket har også størst del av private breiband med kapasitet på 32 Mbit/s eller høgare, med 62 prosent av alle abonnementa, ifølgje ein fersk statistikk frå Statistisk sentralbyrå. På andreplass etter Rogaland, ligg Vestfold og Nord-Trøndelag, der 45 prosent av dei private breibanda er raskare enn 32 Mbit/s. I Finnmark er berre 15 prosent av dei private breibanda raskare enn 32 Mbit/s. I ingen andre fylke er det så få abonnement med hastigheit over 32 Mbit/s. Deretter følgjer Svalbard med 16 prosent og Sogn og Fjordane med 24 prosent. VV Kontoret gir tørre øyne Kløende og irriterte øyne er velkjent hvis du arbeider mye foran dataskjermen. Tørre og irriterte øyne topper lista over arbeidsmiljøklager fra ansatte i kontormiljøer. Særlig lav luftfuktighet spiller inn, men det kan være mange årsaker til symptomene, skriver det danske nettstedet arbejdsmiljoviden.dk. Opp til 40 prosent av de kontoransatte klager over øyeproblemer, viser analysen av inneklima og helse, gjort av EU-prosjektet Officair. VV colourbox.com Oslo pensjonsforsikring har fått nye verktøy for å vurdere sine investeringer. Pensjonsforvalteren tar nå i bruk styringsredskapet ESG (se faktaboks). – Det handler ikke om å være politisk korrekt, men om risikostyring, sier investeringsdirektør Kjetil Houg. Vurderer etikken Oslo pensjonsforsikring (OPF) ønsker å skaffe seg mer kunnskap om hvordan firmaene de investerer i styres. Et viktig punkt er hvordan bedriften skårer etisk og miljømessig. OPF har allerede vedtatt å trekke seg ut av kullvirksomheter. I plattformen til byrådet i Oslo har Ap, SV og MDG erklært som mål å begynne og avvikle investeringer i selskaper som produserer fossil energi. – Dette signalet har vi fanget opp. Økonomisk representerer det ikke noe stort problem, men den fulle konsekvensen ville være å trekke seg ut av de fleste fondene vi er inne i, siden de aller fleste har andeler i olje- og gasselskaper, sier Houg. Utelukker tobakk Fra før utelukker Oslo pensjonsforsikring investeringer i firmaer som produserer tobakk. Terskelen er også høy for å investere i selskaper som lager våpen eller militært materiell, bryter menneskerettighetene, begår alvorlige miljøskader, slipper ut unødig store mengder klimagasser, er grovt korrupte eller på andre måter bryter grunnleggende etiske normer. – Generelt har vi mer lyst til å påvirke enn å dumpe selskaper. Ved påvirkningsarbeid kan vi fortsette å ha en plass ved bordet, mener Houg. OPFs samlede portefølje er på 76 milliarder kroner, tilsvarende verdien av 18 operahus. Tekst og foto: VEGARD VELLE RISIKOSTYRING: – Oslo pensjonsforsikring vurderer alle sine investeringer i lys av et nytt investeringsverktøy, forteller investeringsdirektør Kjetil Houg. Nytt verktøy forpensjonsforvalterenESGEnvironmental, Social and Governance (ESG) er et styringsredskap ved valg av investeringer. Investeringsselskaper, som pensjonsforvaltere, legger i økende grad vekt på om et firma tar hensyn til ansvarlighet, bærekraft, etikk og god styring. Ikke bare fordi det sender positive signaler utad med en portefølje som tar slike hensyn, men også fordi det på sikt har vist seg å være lurt økonomisk. Ved en ESG-analyse vil investorene vurdere hvordan firmaet skårer på en rekke skalaer, som styring, sosiale hensyn, miljø, åpenhet, klimahensyn og kvinneandelen i ledende posisjoner. 28 < Fagbladet 3/2016 fbaargang2016 fbseksjonKON