Fraflyttingskommuner vokser takket være innvandring Nesten hver fjerde kommune prosent i fjor. Uten innvand-i fjor – til drøyt 5,2 millioner colourbox.com vokser i folketall på grunn av innvandring, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Mange kommuner ville mistet innbyggere, ikke vokst, hadde det ikke vært for innvandringen. I både Hemsedal og Torsken økte folketallet med hele 3,3 ringen ville folketallet sunket innbyggere. Folketallet økte i begge kommunene. Også i ikke så mye som året før, men store kommuner som Skien, samlet sett var det vekst i alle Færre funksjonshemmede i arbeid Sysselsettingen blant funksjonshemmede har gått ned med nesten tre prosentpoeng siden begynnelsen av 2000-tallet. Det har skjedd til tross for avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IAavtalen), hvor et av hovedmålene er å få flere funksjonshemmede i jobb. Våren 2002 var 46 prosent av alle funksjonshemmede i alderen 15–66 år i jobb. 13 år senere var andelen gått ned til 43,4 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå. VV 208 millioner til norskopplæring Fagorganet for kompetansepolitikk, Vox, delte i februar ut 208 millioner kroner til bedrifter som ville drive norskopplæring på arbeidsplassen. Det er ti år siden ordningen Basiskompetanse i Arbeidslivet ble innført. Virksomheter i offentlig og privat sektor kan søke om midler for å gi de ansatte grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning og data. I år var det første gang det også kunne søkes om midler til norskopplæring. 46 prosent av årets søknader gjaldt midler til norskopplæring. Over 53.000 kursdeltakere har til nå fått opplæring på jobben gjennom ordningen. VV Kommuner slår seg sammen Stadig flere kommuner vurderer seriøst å slå seg sammen med nabokommuner. – En av tre kommuner sikter mot sammenslåing. Mange er i gang med krevende og gode forhandlinger, sier Sølve Monica Steffensen, ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. For de fleste kommunene som skal slå seg sammen, gjelder datoen 1. januar 2020. Men noen kom så tidlig i gang med prosessen at de blir ett allerede fra 1. januar 2018. Kommuner får nye navn Flere av kommunene som skal slå seg sammen, har allerede bestemt seg for hva de skal hete. I Vestfold ender kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord opp som Sandefjord kommune. Larvik og Lardal blir til Larvik kommune. Nøtterøy og Tjøme tar navnet Færder kommune, mens Hof og Holmestrand blir til Holmestrand kommune. I Trøndelag avgjorde avstemninger at Rissa og Leksvik skal kalle seg Indre Fosen kommune. De første kommunene mot- Arendal, Porsgrunn og Gjøvik ville folketallet falt i fjor, om det ikke var for en netto innvandring. Samlet økte folketallet i Norge med drøyt 48.000 fylker. Prosentvis var veksten størst i Lavangen, der 43 nye innbyggere tilsvarer en vekst på 4,3 prosent, i kommunen som nå teller 1051 innbyggere. VV KOMMUNEREFORM: Rundt halvparten av kommunene i Norge vurderer seriøst å slå seg sammen med andre. tar støtte til engangskostnader ved sammenslåingen, reformstøtte og bonus for å være tidlig ute. Dette utgjør i alt 27 millioner kroner for nye Holmestrand. Mange kommuner beholder i tillegg små kommunetilskuddet og basistilskuddet. Milepæler framover • Mai 2016 får kommunene klarsignal fra regjeringen, ved kongelig resolusjon, om at de kan slå seg sammen. • 1. juni 2016 er fristen for kommunestyrene til å melde inn sammenslåinger. • Juni 2017 kommer en statlig proposisjon om struktur og oppgaver. • 1. januar 2018 skjer første sammenslåingene. • 1. januar 2020 skjer de fleste kommunesammenslåinger Tekst: VEGARD VELLE Fagbladet 3/2016 < 29 fbaargang2016 fbseksjonKON