GJESTESKRIBENT Her i huset sang vi oss gjennom vinteren hver kveld – om aking, skispor og snømannen Kalle. Store og små gledet seg til skiene kunne spennes på. Denne vinteren ventet vi lenge. Tiddelibom og huttemegtu Snøen dalte lett og fin og strøk hva som vil skje med natur, rent det vil komme snørike vintre også i blidt mot ruten min i morges da jeg vann og nok mat – det er så mye framtida. Men det blir mindre snø. drømte på min pute. Vi tok skjerf som gjør det verdt å engasjere seg «I lavtliggende områder vil snøen bli Ingeborg og votter på, hastet veldig med å for at vi skal ta bedre vare på jorda. nesten borte i mange år,» leser jeg i Gjærum gå, snart var det tusen barnespor Og likevel: En ny bekymring har en rapport om klimaendringer i Miljøverner og der ute. kommet og gjort meg enda reddere Norge i dette århundret. På Bjørn student. Bjørn Rønningen for stigende temperatur og klima-holt i Nordmarka er gjennomsnittlig gassutslipp. antall dager med skiføre (mer enn < Følg Fagbladets faste Det var da jeg leste ei barnebok for 25 cm med snø) blitt redusert med gjesteskribenter: sønnen min – om når vinteren Her kommer vinteren. Her kommer en–to måneder siden starten av kommer til Mummidalen – at jeg den kalde, fine tida. Her kommer århundret. Mohammed kjente bekymringen for at han ikke vinteren. Endelig fred å få. Alt tyder på at det vil fortsette i Omer skulle få oppleve like mye «skikke- Joachim Nielsen samme spor. I 2050 anslås antall Journalist og fotograf lig vinter» i framtida. For det dager med skiføre å være om lag fra Gaza. handler ikke bare om snømennene Du er kanskje også blant dem som halvparten så mange som på Hans Olav vi skal lage, skiturene vi skal gå og kjenner ro i sjela når de første 1980- og 90-tallet – da jeg vokste Lahlum englene vi skal legge oss på ryggen snøfnuggene kommer (altfor sent) opp. Hva gjør det for et folk som Historiker og forfatter, og tegne opp med armer og bein. om høsten? Du er kanskje også av etter sigende er født med ski på SV-politiker, kommen-Vinteren er rundt oss året gjennom dem som stønner over at det er beina? tator og debattant. – snøen er i bøker vi leser, sanger vi mulig – i detta landet! – med Selv om ordene kunstsnø og synger, på bilder på veggen. Den forsinkede busser, køer, kaos og villsnø nok er kommet for å bli, så Hannah danner en ramme rundt advent, jul utforkjøringer den første dagen med kjenner jeg i magen at det er jo ikke Wozene Kvam og påske – og alle tradisjonene som snø? Du er kanskje også blant dem det samme! (Spør bare min vennin- Kultur- og nærmiljø hører med. som, når det snør på tirsdag og du nes skiglade kompis som i jula tok leder, artist, skribent vet lørdag er første mulighet for 67 runder på den 700 meter lange og slam-poet. Jeg snører min sekk, jeg spenner skitur, sjekker værmeldingen flere kunstsnørunden – han ble svimmel, mine ski, nå lyser det så fagert i ganger om dagen for å være sikker ja, men det ble jo i alle fall nesten ei heien. Fra ovnskroken vekk – så på at den blir liggende til helgen femmil.) glad og så fri mot store, hvite kommer? skogen tar jeg veien. Uvisst å si hvor lenge du har’n Margrethe Munthe Det snør, det snør, tiddeli bom, det – Bustebartepinn, Bustebartepinn er det det gjør, tiddeli bom. Nå snør – I morra så kommer sola og tar’n Det var ikke bekymringen for det mye mer enn før, tiddeli bom – – Bustebartepinn i snøen. skisesongen som gjorde at jeg i sin og huttemegtu. Alf Prøysen tid meldte meg inn i Natur og Thorbjørn Egner Ungdom. Bekymringen for hvordan Klimaendringer griper langt inn i et klima i endring vil gjøre hver-Det snør mer nå enn det gjorde før hverdagene våre. Ofte leser vi om dagen verre for verdens fattigste, for jul (jeg skal gi Egner rett der). Og endringene som tall og grafer over 56 < Fagbladet 3/2016 fbaargang2016 fbseksjonKON