2 < Fagbladet 3/2016 30 36 28 4 Full fart mot eksamen 10 TEMA: Sekstimersdagen 16 Asylbarna trenger fosterforeldre 19 Medlem nr. 350.000 20 PORTRETTET: Tom Løvli 27–38 SAMFERDSEL OG TEKNISK 40 FOTOREPORTASJEN: Palestinske gleder 46 Meldeplikt viktigere enn taushetsplikt 50 I vente på krig i Vest-Sahara FASTE SPALTER 6 Aktuelt 6 Mette mener 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 36 FOKUS: Varslingens pris 38 Seksjonslederen 53 Debatt 56 GJESTESKRIBENT: Ingeborg Gjærum 58 Oss 60 Kryssord 62 ETTER JOBB: Hjertevarm håndarbeider 64 EN AV OSS: Varierende oppgaver Kamp om plass og operatører Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap vil redusere antall operatørplasser i landets 110-sentraler fra 67 til 46 når de samlokaliseres med politiet. De ansatte er bekymret. Baksiden av 33 buss-suksessen I Sør-Trøndelag har fylkeskommunen opplevd en formidabel vekst i busstrafi kken. Men suksessen har sine baksider. Kommersialiserer skolevaktmesteren Vaktmestertjenestene i Oslo-skolen blir gradvis kommersialisert. Tjenesten overføres Undervisningsbygg KF, som setter den ut på anbud. Ved Haugen skole håper Trond Grande han får fortsette som skolevaktmester. Prisen kan bli for høy Risikoen for gjengjeldelse mot ansatte som varsler om urimelige arbeidsforhold, er så stor at det kan bli fl ere som velger å holde kjeft, skriver fokusforfatter Arne Selvik. INNHOLD ISSN 0809-9278 Foto: Ola Tømmerås 10 46 Tema Spenstig redningsmann Norgesmesteren i hallingkast fi kk en hard landing. Møt brannmannen som tirret dronning Sonjas sikkerhetsvakter og slo stift på opptaksprøven. Åpne om bekymring for barn Reglene for taushets- og meldeplikt er omdiskutert. Men i Leie barnehage tar de opp bekymringer med foreldre og andre etater på et tidlig tidspunkt. 20 Foto: Werner Juvik Foto: Werner Juvik Foto: Kathrine Geard Lavere sykefravær med sekstimersdag Ved Svartedalen äldreboende i Gøteborg har de ansatte jobbet sekstimersdag i over ett år. Sykefraværet har gått ned, og de ansatte trives bedre på jobb. fbaargang2016 fbseksjonSAM