TEMA:SEKSTIMERSDAGEN Før ble hun utslitt av jobben. Nå går helsefagarbeider Erika Tim- berg (31) i korridorene i stedet for å springe, hun snakker med de eldre framfor å haste videre, og kollegaenes smil sitter løsere. Tekst: SIMEN AKER GRIMSRUD og PER FLAKSTAD Foto: WERNER JUVIK B B lant furutrær og snøhauger ligger Svartedalens äldreboende badet i tåke. Lite tyder på at det skjuler seg en aldri så liten verdenssensasjon bak de anonyme murveggene i forstaden Västra Hisingen i Gøteborg. I ei tid preget av kriser og uro, der mantraet er at vi må jobbe lenger og mer, har aviser som New York Times og britiske The Guardian latt seg fascinere av en kommune som går mot strømmen. På Svartedalen har de ansatte det siste året jobbet sekstimersdager med full lønn. tid til å snakke med de eldre framfor å haste videre, og jeg merker at kollegaene mine er gladere, sier Timberg. Ansatte har mer energi På kun ett år er arbeidssituasjonen og arbeidsmiljøet snudd på hodet. – Vi har mer personell, færre vikarer, vaktene overlapper mer, og vi stresser mindre. – Jeg drar hjem og kjenner at jeg har gjort en bra jobb. Jeg gjorde så godt jeg kunne før også, men – Oppmerksomheten har tatt oss på senga. da hadde jeg ikke tid til å gjøre jobben skik- Vi måtte til slutt si stopp, sier Ann-Char kelig, sier Timberg. lotte Dahlbom Larsson, en av enhets- Før sovnet hun på sofaen etter jobb hver lederne ved Svartedalens äldre boende. dag. I dag har helsefagarbeideren energi til trening og andre sysler. Mer tid til å snakke med de eldre Pågangen fra mediene ble så stor at det gikk ut over jobben til de ansatte. Ledelsen brukte mye av tida til å svare på henvendelser. Men Fagbladet får slippe inn for å se hvordan de ansatte har det ett år etter at arbeidsdagen ble kuttet fra åtte til seks timer. – At Svartedalen har blitt så kjent, syns vi ansatte bare er morsomt, sier Erika Timberg (31), helsefagarbeider og plasstillitsvalgt på en kortidsavdeling for rehabilitering. Stemningen er god på pauserommet der hun sitter sammen med kollegaer. – Jeg går i korridorene i stedet for å løpe, jeg har – Sekstimersdag er helsefremmende. Det dreier seg om å finne en bra balanse mellom arbeid og fritid. Livet er ikke bare jobb, mener Timberg. – Er det noe negativt med sekstimersdag? – De fleste syns det er helt topp, men noen mener de seneste vaktene er blitt litt vel sene. Før gikk vi av kveldsvakt kvart over ti. Nå slutter vi en time senere, forteller hun. Færre vikarer På Timbergs avdeling jobber alle som tidligere deltidsansatte, full stilling. I tillegg er det færre vikarer. – Før kunne jeg være veldig alene med ansvaret. MER ENERGI: Helsefagarbeiderne Erika Timberg (t.v.) og Jenny Anttila trives bedre på jobb og har mer energi når de kommer hjem. < 10 < Fagbladet 3/2016 fbaargang2016 fbseksjonSAM