BARE SPØR Godkjenning av tidligere praksis Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål av allmenn interesse om tariffavtaler, arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning, LOfavør og Sparebank 1 til et ekspertpanel. Eksperter i dette nummeret: Kristine Hansen Utdanning Utdanningsspørsmål, krav og rettigheter Magne Gundersen Forsikring Spørsmål angående LOfavør og Sparebank1. Arvid Tønnesen Tariff Spørsmål som angår tariffavtaler og forhandlinger. Vi har ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med lokal tillitsvalgt. SPØRSMÅL: Jeg er en 51 år gamle mann som av helsemessige grunner skal omskolere meg til renholder. Har allerede tatt nettstudium Renhold Grunnmodul 1 og har jobbet i snart to år. Men jeg skal ha fem års praksis før jeg kan melde meg til fagprøven. Tidligere har jeg jobbet i en bedrift med vann og avløp, høytrykksspyling, rørinspeksjon i alle dimensjoner og lekkasjesøk. Dette innebar at jeg var en god del inne, og da hadde jeg renholdsjobb etter den egentlige jobben. Samtidig hadde jeg ansvar for daglig og periodisk renhold i verksted, kontor og WC. Er det mulig å få godkjent noe av dette som praksis når jeg skal opp til fagprøven som renholdsoperatør? A.H. SVAR: Du har et spørsmål om godkjenning av praksis for å gå opp til fagprøve i renholdsoperatørfaget som praksiskandidat. Du har en del praksis allerede, snart to år, og spørsmålet er om du kan få ytterligere godkjenning av tidligere praksis. Kravet til praksis er 25 prosent lenger praksis i 100 prosent stilling enn læretida i faget. Minimum fem års praksis. (Noen få fag har lengre læretid). Du må søke fylkeskommunen om godkjenning av praksisen din. Der vil det bli vurdert om den er godt dokumentert og Spare mer i BSU SPØRSMÅL: Nå har jeg fylt opp BSU-kontoen, til sammen 200.000 kroner. Er det lurt å bruke hele sparebeløpet på å betale ned på boliglånet? E. F. SVAR: Hvis du fyller 34 år i år, kan du ikke lenger spare i BSU, og da kan du like godt betale ned på boliglånet nå. Hvis du fortsatt har noen år igjen til aldergrensen for BSU, skal du ikke begynne å bruke av BSU-sparepengene. Fra 2016 øker totalbeløpet du kan spare innenfor BSU-ordningen til 300 .000 kroner. Det maksimale, årlige sparebeløpet står dekker de vesentligste delene av læreplanen for opplæring i bedrift/virksomhet (Vg3). Tidligere gjennomgått videregående opplæring kan gi godskriving av tid. Hvor mye opplæring som kan godskrives, avhenger av hvor relevant den tidligere opplæringa er for det aktuelle lærefaget. Regler om slik godskriving fins i forskriften til opplæringsloven. Før du kan gå opp til fagprøven, må du avlegge en eksamen i faget. Fylkeskommunene gjennomfører slike en gang hvert halvår. Frist for oppmelding er 1. februar for eksamen i juni og 15. september for eksamen i desember. Oppmelding skjer til privatistweb. Ut fra det du beskriver om praksisen din, høres den relevant ut, men det er altså fylkeskommunen som godkjenner. Kravet er at den er dokumentert, at det meste av den ikke er eldre enn ti år og at den er av et visst omfang. Jeg vil råde deg til å ta kontakt med fagopplæringsavdelingen i fylkeskommunen din, i tillegg til å sjekke hjemmesida deres for nærmere informasjon. Lykke til. Kristine Hansen, rådgiver i sektorpolitisk enhet fast på 25.000 kroner. Så lenge du er under 34, år bør du fortsette å spare i BSU. 20 prosent skattefradrag og ekstra god rente i SpareBank 1 for LO-medlemmer gjør BSU til Norges beste spareordning. Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1 24 < Fagbladet 3/2016 fbaargang2016 fbseksjonSAM