• Grønn frisør klippes vekk Fagforbundet har jobbet med godkjenningsordningen Grønn frisør siden 2007. Nå legges den ned. Isteden opprettes en ny HMS-portal. Side 29 • – La skolen beholde sine vaktmestre På stadig flere Oslo-skoler er vaktmesteren nå en fremmed driftsoperatør innkjøpt fra NEAS. Ordningen ble innført på slutten av det borgerlige styret. Vaktmestre håper den reverseres. Side 30 • Varslere må få støtte FOKUS: Prisen for å varsle om forhold på arbeidsplassen kan bli for høy. Fokusforfatter Arne Selvik tar til orde for at varslere bør gå til fagforeningsstyret, som så kan vurdere saken og ta den videre. Side 36 «Ofte har Fagforbundet vært på banen når et politisk vedtak stoppes eller reverseres.» Seksjonsleder Stein Guldbrandsen Samferdsel og teknisk Dårligere vilkår for sjåførene Veksten i busstrafikken i Sør-Trøndelag har hatt sin pris. Arbeidsforholdene for sjåførene er blitt dårligere, tomkjøringen er økt og det samme har administrasjonen. Side 33 Foto: Miljøpakken.no Fagbladet 3/2016 < 27 fbaargang2016 fbseksjonSAM