Dansk dyrepleierutdanning godkjennes ikke I mange år har norske studenter tatt dyrepleierutdanning ved Hansenberg skole for dyrepleiere i Danmark. Fra neste år blir det slutt. Mattilsynet gir ikke lenger autorisasjon som dyrepleier for dem som tar denne utdanningen. Grunnen er at det på kort tid er opprettet bachelor for dyrepleiere både i Bodø og ved universitetet i Ås. Det blir derfor en vesentlig kvalitetsforskjell mellom den toårige utdanningen i Danmark og bachelorstudiet i Norge, mener Mattilsynet. Studenter som begynte ved Hansenberg skole høsten 2015, er de siste som kan få autorisasjon. OT Sunne hender med hansker Grønn frisør erstattes NHO vil ha frisører og renholdere til å være mer av HMS-base på nett colourbox.com colourbox.com Grønn frisør som god kjenningsordning er historie. Isteden oppret tes en HMS-base med råd og veiledning for frisører og kunder. Fagforbundet har i en årrekke job- bet med å bedre frisørenes kjemiske hverdag. Frisører er mer utsatt for eksem-, allergi- og astmaplager enn noen annen yrkesgruppe, viser tidligere undersøkelser. Lokomotivet i arbeidet har vært Grønn frisør, en ordning der frisører legger om til de produktene som har minst skadelige stoffer, og får godkjenningsstempel Grønn frisør. I fjor høst startet en debatt med steile fronter om ordningen da Stiftelsen Miljøfyrtårn endret kriteriene for å bli sertifisert. For å bli godkjent som Grønn frisør, var det nemlig et krav at salongen var sertifisert som Miljøfyrtårn. For å bli sertifisert var det et krav at GRØNN FRISØR TRYGGE PRODUKTER: Irene Stana er kvinnen bak Floke frisør på Voss og i Bergen. Hun er opptatt av de ansatte og kundens helse. salongen hadde byttet ut de mest skadelige produktene i henhold til en forbudsliste. Så endret Stiftelsen kravene. Det skulle være nok å ha en plan om å bytte ut produktene. – Kravene er så svekket at jeg anser det ikke lenger som et fyrtårn for frisørene, sa leder av Illustrasjonsfoto: Per Flakstad Frisørenes fagforening, Ingunn R. bevisst i bruk av hansker Jacobsen. på jobb. Derfor har de Nå ser hun mer positivt på satt i gang prosjektet framtida for HMS-arbeidet blant Sunne hender. Fagforbun frisørene. det støtter prosjektet og – Jeg tror dette vil bli veldig bra. har bidratt med innspill Helst skulle jeg ønske at vi hadde til en undersøkelse om lykkes med å føre godkjenningshanskebruk med spørsmål ordningen videre. Grønn frisør har vært et kjært barn som nå forsvinner, men nå konsentrerer vi oss om portalen, kommenterer Jacobsen. – Det har hele veien vært et mål å endre holdninger og spre kunnskap. Dette skal vi også oppnå med den nye HMS-portalen. I løpet av årene med Grønn frisør er det samlet store mengder data og kunnskap om produkter og skadevirkninger. Dette er ressurser som blir tilgjengelig i portalen der både frisører og kunder skal kunne hente kunnskap. Frisørenes fagforening skal lede arbeidet med å oppdatere portalen. Tekst: OLA TØMMERÅS som er sendt aktuelle medlemmer. Sykefraværet blant renholdere og frisører er blant det høyeste i privat sektor. NHO og Fagforbundet håper prosjektet kan bidra til å bedre arbeidsforhold og redusere sykefravær. Du kan svare på spørs- målene i undersøkelsen på www.sunnehender.no. • Grønn frisør ble etablert i Danmark i 2001 og av Fagforbundet i Norge i 2007. • Et hovedmål er å få vekk produktene som inneholder de verste kjemiske stoffene. • På bakgrunn av omfattende studier i Danmark er det utarbeidet en forbudsliste over de mest allergi- og astma framkallende kjemikaliene som fins i frisørprodukter. • Ett av kravene for å bli Grønn frisør er at salongen er sertifisert som Miljøfyrtårn. • Inntil nylig måtte salongene ha byttet ut produkter med de alvorligste kjemikaliene for å kunne sertifiseres som Miljøfyrtårn. Nå holder det med en handlingsplan. Fagbladet 3/2016 < 29 fbaargang2016 fbseksjonSAM