Det er usikkert om vaktmestertjenesten vil fortsette på anbud når dagens kontrakt går ut neste år. Dagens byråd vil evaluere før det avgjøres. Byråd for næring og eier- skap, Geir Lippestad (Ap), arvet ansvaret for omleggingen til kommersiell vaktmestertjeneste fra de borgerlige. Etter maktskiftet i høst var allerede tjenesten satt ut på anbud og tildelt Neas, men bare for to år. Når Fagbladet tar opp saken, så er skolevaktmesternes framtid ennå ikke tatt opp til vurdering. – Dagens kontrakt med Neas går ut i 2017 og kan forlenges med ett år. Hvorvidt kontrakten blir forlenget, skal vi først vurdere etter at ordningen er evaluert mot slutten av kontraktsperioden, sier Lippestad. – Det er valgt en modell med gradvis overgang fra egne skolevaktmestre på totalrehabiliterte og helt nye skoler. Dette er bygg hvor det installeres komplekse, tekniske anlegg som krever spesialisert kompetanse for drift og vedlikehold, påpeker Lippestad. Bystyrerepresentant Ivar Johansen (SV) er klar på at han vil reversere hele omleggingen, og la skolene beholde sine vaktmestre. – Det har ikke vært noen evaluering av omleggingen, og derfor bør heller ikke ordningen utvides, mener Johansen. Han tror en evaluering vil vise at vi bør gå tilbake til det gamle systemet med egne skolevaktmestre. – DETTE SKAL EVALUERESDet er usikkert om vaktmestertjenesten vil fortsette på anbud når dagens kontrakt går ut neste år. Dagens byråd vil evaluere før det avgjøres. Byråd for næring og eier- skap, Geir Lippestad (Ap), arvet ansvaret for omleggingen til kommersiell vaktmestertjeneste fra de borgerlige. Etter maktskiftet i høst var allerede tjenesten satt ut på anbud og tildelt Neas, men bare for to år. Når Fagbladet tar opp saken, så er skolevaktmesternes framtid ennå ikke tatt opp til vurdering. – Dagens kontrakt med Neas går ut i 2017 og kan forlenges med ett år. Hvorvidt kontrakten blir forlenget, skal vi først vurdere etter at ordningen er evaluert mot slutten av kontraktsperioden, sier Lippestad. – Det er valgt en modell med gradvis overgang fra egne skolevaktmestre på totalrehabiliterte og helt nye skoler. Dette er bygg hvor det installeres komplekse, tekniske anlegg som krever spesialisert kompetanse for drift og vedlikehold, påpeker Lippestad. Bystyrerepresentant Ivar Johansen (SV) er klar på at han vil reversere hele omleggingen, og la skolene beholde sine vaktmestre. – Det har ikke vært noen evaluering av omleggingen, og derfor bør heller ikke ordningen utvides, mener Johansen. Han tror en evaluering vil vise at vi bør gå tilbake til det gamle systemet med egne skolevaktmestre. – DETTE SKAL EVALUERES AVANSERT: Haugen skole åpnet et nybygg dette skoleåret. De har også 150 år gamle fredede bygninger. Det krever kunnskap. dets forening i utdanningsetaten la han fram alternativt forslag til framtidig modell. Det ble ikke tatt hensyn til av politikerne, som var fast bestemt på å få tjenesten ut på anbud. – Problemet er først og fremst at skolene har blitt mer avanserte uten at prosedyrene for ansettelse eller opplæring er endret. Men dette kan løses på andre måter enn anbud, mener «En god vaktmester Skogheim. handler til sjuende og I det alternative forslaget skisseres en modell der sist om at flest mulig vaktmesteren er ansatt på barn skal komme godt skolen, men der det opprettes samarbeidssoner slik gjennom skolen.» at driftspersonell kan over-Skolevaktmster TROND GRANDE lappe hverandre. Det foreslås dessuten en egen driftsingeniør i Utdanningsetaten som kan bistå skolene ved ansettelser og koordinere kursing og oppfølging ved den enkelte skole. – På mange skoler sliter vaktmestern med å få tid og penger til skolering. Vi mener det kan løses ved å ha en person i etaten til å koordinere videreutdanning, sier Tore Skogheim. 32 < Fagbladet 3/2016 fbaargang2016 fbseksjonSAM