Veksten i kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag har vært formidabel. Men den har også sine baksider. Suksess medSKYGGESIDE Tekst: VEGARD VELLE Foto: OLE MORTEN MELGÅRD D D en sterke veksten i kollektivtrafikken kom etter at fylkestinget i Sør-Trøndelag i 2008 valgte å sette all kollektivtrafikk ut på anbud. – Fylkesordfører i Sør-Trøndelag, Tore O. Sandvik, reiser land og strand rundt og skryter av anbudsutsettingen. Men tiltakene som er gjennomført kunne vært gjennomført uten anbud. Det var nye investeringer som førte til endringer, mener Rune Magnussen, tillitsvalgt i Fagforbundet buss- og sporveisarbeidernes forening. Markant økt rutetilbud Forskningsstiftelsen De Facto har, på oppdrag fra Fagforbundet, vurdert kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag etter anbudsutsettingen. Rapporten «Busstransport i Sør-Trøn delag – erfaringer med anbud» spanderer flere godord på satsingen og peker spesielt på: • Et markant økt rutetilbud. • En formidabel trafikkvekst i Trondheimsområdet. • Nyere og mer miljøvennlige busser. • Lavere billettpriser. Dette har blitt svært positivt mottatt av de reisende. Dårligere arbeidsforhold Men framgangen har hatt sin pris. Rapporten peker på at arbeidsforholdene er blitt verre etter overgangen til private selskaper. Pensjonen er blitt dårligere, grunnbemanningen lavere og andelen deltidsstillinger øker. «De ansatte møter en ledelse som ikke kan gjøre noe med < Fagbladet 3/2016 < 33 fbaargang2016 fbseksjonSAM