2 < Fagbladet 4/2016 10 50 32 36 40 Tariff 2016 Problemfi kseren Rattiya Maklai ble sendt fra Thailand til Norge for nesten 30 år siden. Moren ville hun skulle få ei bedre framtid. Nå er sonelederen i Rygge kommune kåret til årets renholder. Fikk nei til større stilling Hjelpepleier Monica Valstad (t.v.) er en av fl ere hundre som har fått avslag på kravet om større stilling. I nabokommunen fi kk datteren Annette ja til sitt krav. Lei av kjønnsforskjellene 30 4 Stange satser på egne ansatte 10 TARIFF: Vil tjene like mye som gutta 16 En dag for solidaritet 20 PORTRETTET: Rattiya Maklai 27–42 HELSE OG SOSIAL 44 FOTOREPORTASJEN: Kretsløp Mjøsa 50 Datter fi kk større stilling, ikke moren 54 Skolehåp for gatebarn FASTE SPALTER 6 Aktuelt 6 Mette mener 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 40 FOKUS: Miljøterapi i endring 42 Seksjonslederen 57 Debatt 60 GJESTESKRIBENT: Kjære Obama 62 Oss 64 Kryssord 66 ETTER JOBB: Storpusleren Forebygger stress Gjennom faste samlinger fi kk May Iren Lund lære om hvordan vi bedre kan få kontroll over kroppen og stresset når vi er i vanskelige situasjoner. Ofte på tur Torleif Oa tar ofte med beboerne ved Biskophavn bosenter på turer. Det er enkelt å få til når de ansatte går medleverturnus. Gratis dataverktøy På et øyeblikk kan lederne se hvordan en endring i stillingsbrøk slår ut, om brukeren møter 15 eller 25 hjelpere og om det er faglig kompetanse på vakt. En ny regnemodell gir god oversikt over ressursbruken i Drammen. Mangfoldig miljøterapi Tre miljøterapeuter i Front-teamet ved Barneseksjonen for psykisk helse ved Oslo universitetssykehus gir oss noen betraktninger om yrket sitt i fokusartikkelen. 20 INNHOLD ISSN 0809-9251 Foto: Werner Juvik Foto: Erik M. Sundt Foto: Erik M. Sundt Hjelpepleier Katrine Jacobsen syns det er urettferdig at hun tjener mindre enn menn med tilsvarende utdanning i industrien. Foto: Eivind Senneset fbaargang2016 fbseksjonHEL