Ufaglærte ansatte i Stange får et tilrettelagt opplegg der de kan ta fagbrev som helsefagarbeidere mens de er i full jobb. Tekst og foto: PER FLAKSTAD STANGE SATSER på egne ansatte T T il sammen 45 ansatte i Stange får nå undervisning og praksis i regi av Senter for voksnes læring i Hamar-regionen. Når de er klare, kan de gå opp til fagprøven. – Dette er en fantastisk mulighet for oss til å få papirer på kunnskapen vår, sier Yngve Lille-Mæhlum, Tonje Stensby og Jørgen Helland. De jobber alle i boliger med tilrettelagte tjenester, men har praksis hver mandag på Stange helse- og omsorgssenter. I tillegg til å få en formell utdanning og fagarbeiderlønn, gleder de seg også over at undervisningen og praksisen og ungdom, men fikk aldri fullført utdanningen fordi det ikke fantes nok læreplasser. – Jeg trivdes som omsorgsarbeider. Nå ser jeg veldig fram til at jeg ikke lenger skal være den som aldri fikk fullført en utdanning, men en som har tatt et fagbrev, sier hun. En spennende arbeidsgiver – Fagutdanning borger for kvalitet i tjenesten, og vi er opptatt av å gi våre innbyggere best mulig tilbud, sier kommunalsjef Tove Nordli Selnes. har hjulpet dem til å systematisere kunnskapen de allerede hadde, og at de samtidig har lært mye nytt. Ser fram til å få fagbrev Yngve Lille-Mæhlum har jobbet i helsesektoren siden han ble overtalt av en kompis til å ta en opplæringsvakt i 1997. – Han mente dette ville være midt i blinken for meg, forteller Ynge, som «Nå ser jeg veldig fram til at jeg ikke lenger skal være den som aldri fikk fullført en utdanning.» TONJE STENSBY. – I tillegg håper vi tiltak som dette kan bidra til å gi Stange et godt rykte som en spennende kommune å jobbe i, fortsetter hun. Kommunalsjefen har stor respekt for den realkompetansen de ansatte har, men tror at en formell fagutdanning gjør noe med yrkesstoltheten og den faglige tryggheten. Derfor er hun glad for at så mange av de ansatte ønsker å gjøre en ekstra innsats har en uferdig tømrerutdanning bak seg. Han oppdaget at kameraten hadde rett, og stortrives som nattevakt i en bolig. Jørgen Helland skulle egentlig ta fagbrev som trearbeider. For å få penger til husleia, begynte han å ta omsorgsvakter ved siden av. Siden ble det sommervikariater, nye vakter, før det ble omsorgssektoren på fulltid. – Nå ser jeg også fram til å få papirer på at jeg kan noe, smiler han. Tonje Stensby siktet seg inn på helse og omsorg på videregående. Etter å ha tatt grunnfaget, begynte hun på fagutdanningen som ambulansearbeider, men hun fant ut at det ikke var noe for henne. Derfor hoppet over på barn for å skaffe seg formell kompetanse. – Alle strekker seg litt ekstra for å legge forholdene til rette med vaktplaner og liknende slik at alle som er under utdanning kan være med på både teoriundervisning og praksis, sier hun. Yrkesstolthet og breddekunnskap – Vi syns det er flott at medlemmene med god realkompetanse kan få bekreftet kunnskapen sin gjennom et fagbrev. Og vi er veldig fornøyd med at kommunen som arbeidsgiver viser at den ønsker å satse på sine egne ansatte på denne måten, sier hovedtillitsvalgt Jørn Stensbak i Stange. UNDER UTDANNING: I Stange blir forholdene lagt til rette for at ansatte kan utdanne seg og ta fagbrev mens de er i jobb. Foran fra v: Yngve Lille-Mæhlum, Tonje Stensby og Jørgen Helland. Bak fra v: Charlotta Karlsson, Wenche Sveen, Espen Solum, Jane E. E. Pedersen, Martin Skåret og Jon Olav Austad. 4 < Fagbladet 4/2016 fbaargang2016 fbseksjonHEL