• Tar kontroll over stresset Psykomotorisk fysioterapi har hjulpet ansatte til å avverge stress og til å få en hverdag uten stive nakker og skuldre. Side 30 • Ønsker kontinuitet Personalet på Biskophavn bosenter i Bergen mener medleverturnus er best både for ansatte og beboerne. De etterl yser godkjenning av turnus for mer enn ett år av gangen. Side 32 • Tittel med utfordringer FOKUS: Vi er stolt av å være miljøterapeuter; vi er en unik gruppe på grunn av vår flerfaglighet og ulike perspektiver. Men dette innebærer også utfordringer, skriver tre ansatte i Frontteamet ved OUS. Side 40 «God matlukt, sosialt fellesskap og tid og ro rundt måltidene, er verdt å kjempe for.» Seksjonsleder Raymond Turøy Helse og sosial Ønsketurnus i Drammen Helsefagarbeider Veronica Cortes Amdam tar seg en dans med Birger Trond Pedersen (96). En ny regnemodell gjør at hun kan komme med turnusønsker og skape gode dager både for seg selv og beboerne. Side 36 Foto: Werner Juvik Fagbladet 4/2016 < 27 fbaargang2016 fbseksjonHEL