LYTT TIL KROPPEN – FOREBYGG STRESS Da ansatte i Nav fikk økt kunnskap om hvordan kroppen reagerer på stress, fikk M M ange av de ansatte ved et Nav-kontor på Vestlandet hadde stressymptomer som stive skuldre og nakke før de gjennom et forskningsprosjekt lærte om psykomotorisk fysioterapi. En av deltakerne i studien var May Iren Lund. – Tidligere kunne jeg sitte og ta imot kjeft fra brukere. Etterpå ble jeg veldig sliten, sint og lei meg. Nå tar jeg ikke lenger imot kjeft på den måten, men sier i stedet imot eller går ut av situasjonen dersom det er helt fastlåst. Innimellom husker jeg å puste rolig for å ta kontrollen over meg selv, sier Lund. Hun mener at ingen skal finne seg i å bli kjeftet på eller trakassert. – Det er viktig å vite at du har et valg, og at det er mulig å ta kontroll over stresset når det oppstår, sier Lund. Krise og adrenalin Både i Nav og nå i sin nye jobb som barnevernskonsulent, møter Lund de en bedre jobbhverdag. Tekst: KRISTINE ASKVIK Foto: CHRISTIAN BLOM ofte mennesker og familier som er i krise. – Å orke å stå i den brytningen og den krisa som mange mennesker opplever, er ikke alltid like enkelt. Når du er midt oppi en situasjon, så bare handler du for å trygge dem du skal hjelpe. Men etterpå er det mye adrenalin og følelser. Før ble jeg stressett, nå er jeg bevisst på å roe meg ned både under og etter slike saker. Når jeg ser kollegaer med høye skuldre, er det nok å si ett ord: Pust! OBSERVERTE ENDRINGER: Gjennom forskningsprosjektet lærte May Iren Lund å kjenne etter på kroppen når hun ble stresset. Anspent eller avslappet Aud Marie Øien og Inger Johanne Solheim ved Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) ledet studien og veiledet de ansatte i Nav. Øien er spesialist i psykomotorisk fysioterapi, og Solheim er klinisk sosionom. Begge jobber med forskning og undervisning ved HiSF. I et halvt år veiledet de Nav-ansatte. – Når deltakerne lærte seg å legge merke til hvordan de ble anspent og stresset, klarte de i større grad å slappe av. Når de var avslappet, var det lettere å lytte til brukerne. Det bidro til at de kunne gjøre en bedre jobb, sier Øien. Kroppslig tilnærming Hensikten med studien Supervision of professionals: Interdependency between embodied experiences and professional knowledge var å gi veiledning som omfattet en kroppslig tilnærming, basert på psykomotorisk fysioterapi og kritisk refleksjon over profesjonsutøvelse. – Vi la vekt på å gi deltakerne hjelp 30 < Fagbladet 4/2016 fbaargang2016 fbseksjonHEL