DEN STORE GEVINSTEN: – Her slapper vi av, småprater eller ser på fjernsyn hvis ikke Hege plutselig starter en putekrig, forteller Torleif Oa. LEVER AV LØNNA – IKKE AV TIMENE En faglig begrunnelse må til for at Conny Lamberg, hovedtillitsvalgt i Bergen kommune og leder i Fagforbundet Bergenhus, kan anbefale alternative arbeidstidsordninger. Slike turnuser må være til det beste for beboerne. – Vi ber også om en fri villighetserklæring fra hver enkelt. I tillegg skal verneombud gå god for at helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt, sier Lambert. Hun mener det er viktig at dispensasjonen ikke kan fornyes uten fagforeningens årlige evaluering av turnusen. Lamberg syns dessuten det er problematisk at turnusarbeidere, som skal arbeide 35,5 timer uka, er på jobb 40 timer uka for å få full lønn. – Vi lever av lønna og ikke av timene vi er på jobb, sier hun. I utgangspunktet skal ingen arbeide mer enn 100 prosent. – Arbeidstid er all den tida vi står til disposisjon for arbeidsgiver, for vi skal jo kunne tilkalles dersom noe skjer. Og det er en trygghet for beboerne at de ansatte er til stede. Fagforeningene har sørget for at de ansatte har fått kompenserende hvile perioder, gode rom for hvile samt et tillegg på 571 kroner døgnet på jobb. 32 < Fagbladet 4/2016 fbaargang2016 fbseksjonHEL