FagskolehelseogmiljøStudiestarthøsten2016•Psykiskhelsearbeid•Kreftomsorgoglindrendepleie•Miljøarbeidinnenrus•RehabiliteringUndervisningenergratis. Studiesteder: Drammen,Gol,Hønefoss,Tønsberg,LarvikogSkienFornærmereinformasjon: www.folkeuniversitetet.no/helsefagskoleDELTIDS- STUDIERJeg erglad i musikk og danser gjerne litt, hvis rytmene er gode og volumet er høyt. RIDWAN, 35 Dans med meg! Enhet for bo- og dagtilbud i Bydel Ullern søker nye vernepleiere. Vi yter tjenester til Ridwan og 62 andre personer med ulikefunksjons- nedsettelser. Du vilvære tjenesteansvarlig med faglig ansvar for den enkelte. Som ansatt i enheten blir du sett for jobben du gjør og utfordret til å utvikle deg. Er du vår nye vernepleier og «dansepartner»? Se utlysningstekst på: www.jobbiullern.no/bodKontakt enhetsleder Åse Marit Lid: ase.lid@bun.oslo.kommune.noEnhet for bo-og dagtilbudOslo kommune Bydel UllernFornærmereinformasjon: www.folkeuniversitetet.no/helsefagskoleDELTIDS- STUDIERJeg erglad i musikk og danser gjerne litt, hvis rytmene er gode og volumet er høyt. RIDWAN, 35 Dans med meg! Enhet for bo- og dagtilbud i Bydel Ullern søker nye vernepleiere. Vi yter tjenester til Ridwan og 62 andre personer med ulikefunksjons- nedsettelser. Du vilvære tjenesteansvarlig med faglig ansvar for den enkelte. Som ansatt i enheten blir du sett for jobben du gjør og utfordret til å utvikle deg. Er du vår nye vernepleier og «dansepartner»? Se utlysningstekst på: www.jobbiullern.no/bodKontakt enhetsleder Åse Marit Lid: ase.lid@bun.oslo.kommune.noEnhet for bo-og dagtilbudOslo kommune Bydel Ullern fbaargang2016 fbseksjonHEL