GRATIS REGNEMODELL Modellen er utarbeidet av konsulentselskapet Agenda Kaupang og finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Den kan lastes ned gratis fra departementets sider. Viser konsekvenser av endringer: • Gjennomsnittlig stillingsstørrelse. • Årsverk fordelt på bemanningsplanen, over- booking, innleie av vikarer og overtid. • Andelen ansatte i ulike stillingsprosenter som fyller faglige kvalifikasjonskrav. • Gjennomsnittlig stillingsstørrelse, med vakt hver tredje helg, fordi det er vanligst. • Antall ansatte som møter beboerne jevnlig, fordelt på ulike stillingsprosenter. • Lønnsutgifter fordelt på ulike lønnsarter. • Utgifter til innleie av vikarer og personalarbeid. GRATIS REGNEMODELL Modellen er utarbeidet av konsulentselskapet Agenda Kaupang og finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Den kan lastes ned gratis fra departementets sider. Viser konsekvenser av endringer: • Gjennomsnittlig stillingsstørrelse. • Årsverk fordelt på bemanningsplanen, over- booking, innleie av vikarer og overtid. • Andelen ansatte i ulike stillingsprosenter som fyller faglige kvalifikasjonskrav. • Gjennomsnittlig stillingsstørrelse, med vakt hver tredje helg, fordi det er vanligst. • Antall ansatte som møter beboerne jevnlig, fordelt på ulike stillingsprosenter. • Lønnsutgifter fordelt på ulike lønnsarter. • Utgifter til innleie av vikarer og personalarbeid. Fagbladet 4/2016 < 37 fbaargang2016 fbseksjonHEL